බ්ලොග් අඩවිය

Ask your questionsAsk your questions

පාසල් නොගොස් උසස්පෙල සදහා පෙනි සිටින්නේ කෙසේද?

පාසල් නොගොස් උසස්පෙල සදහා පෙනි සිටින්නේ කෙසේද? ඒ සදහා ගාස්තු අය වේ නම් කොපමන මුදලක්ද?

O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ උප්පැන්නෙ නම වෙනස් කරා බැරිද මට ලීගල් විදියට සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම් වෙනස් කරන්න?

සාමාන්‍ය පෙළ ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Do you have Islam 2016, 2017, 2018 GCE past papers with answer sheet for Tamil medium

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සම්පත් බැංකුව

Dear Sir,
Please send me a trainee banking assistant exam past papers in Sampath bank (Medium - Sinhala)

1998 වසරේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාලය - පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්ලෝමාව

Hi, I am from Sri Lanka taking PG Diploma in Education selection test at OUSL this time, please share any selection test past paper.

සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

එලකියුෂන් ගුරුවරියක් ලෙස පුහුණු වන්න

Where can I get trained to be an Elocution teacher in Kandy, Any one knows?

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂක අයදුම් පත්‍රය අවලංගු කරන්නේ කෙසේද?

I applied for A/L 2017 exam as a private candidate but I didn't sit for the exam due to health problem. Now I want to cancel my private candidate application and apply again next year 2018.
Can you please let me know to cancel 2017 private application?

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෙලාන් බැංකුව

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

උසස් පෙළ සඳහා GIT සහ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අනිවාර්ය වේද?

Dear madam/sir,
I am a student from 2022 advanced level batch (local syllabus).
I want to know that Is GIT and general English compulsory for A/L and how many subjects totally we should do in the A/L examination

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස A/L විභාගය පලමු වරට කරන්නේ කෙසේද?

A/l private 1st time karanawanm kohomada api karanna one. kisima deyak danne na.kohoada apply karanne

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන්ට රජයේ විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුලත් වන්න පුළුවන්ද?

Dear Sir/Madam
I am a 2016 A/L student
I studied from 2014 to 2016 February in a school out of my district.
For a personal reason, I returned to my village and I registered in a school which is near to our village but in that school there are no teachers to teach my stream. They said the teachers will come soon, but still there are no teachers.
Because of that I am not going to sit for A/L this year.
How can I do my A/L exam as a private candidate? If I do A/L as a private candidate, Can I go to government universities?
Please help me solve this problem
Thank you!

Elocution විභාග

What are the elocution examinations conducted by British organisations and how do I get information. I have heard about examinations called LAMDA. Could some one enlighten me! Thanks in advance.

ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ 2 වන ශ්‍රේණියේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

I just wanted to find out past papers or monthly tests as well as the semester exams of grade 2 Lyceum International School

උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයයක් වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මම දෙවන වර උසස්පෙල විභාගයට පෞද්ගලිකව අයදුම් කල අතර , මා ජපන් භාශාව , භූගෝල විද්‍යාව , ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය අයදුම් කර ඇත. නමුත් ජෛව පද්ධතිය පද්ධති තාක්ශනවේදය මා හදාර නැති අතර මට බෞද්ධ ශිශ්ඨාචාරය අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය වූ ණමුත් එය වැරදීමකින් BST විශයට අයදුම් වී ඇත මට මෙය නිවැරැදි කර ගැනීමට කල යුත්තේ කුමක්ද ? ඔබගෙන් කාරුනික පිලිතුරක් ලැබේ යැයි මා සිතමි.

මහ බැංකුවේ සහ මහජන බැංකුවේ විභාග

Could I know, when will be held on central bank banking trainee examination and peoples bank customer care service staff examination for 2015?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 602
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි