බ්ලොග් අඩවිය

O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සම්පත් බැංකුව

Dear Sir,
Please send me a trainee banking assistant exam past papers in Sampath bank (Medium - Sinhala)

අ.පො.ස. උ/පෙ ICT සහ GIT

Dear Sir/Madam

I have following questions about Advanced Level syllabus. Can you please help me?

1) Is there a subject called GIT (General Information Technology) for A/L Students?

2) Is there a subject called ICT (Information and Communication Technology) for A/L students?

3) If the above two subjects exist, then what is the difference between ICT and GIT?

Thank you very much

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන්ට රජයේ විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුලත් වන්න පුළුවන්ද?

Dear Sir/Madam
I am a 2016 A/L student
I studied from 2014 to 2016 February in a school out of my district.
For a personal reason, I returned to my village and I registered in a school which is near to our village but in that school there are no teachers to teach my stream. They said the teachers will come soon, but still there are no teachers.
Because of that I am not going to sit for A/L this year.
How can I do my A/L exam as a private candidate? If I do A/L as a private candidate, Can I go to government universities?
Please help me solve this problem
Thank you!

තෙවන වරට A/L විභාගය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Dear sir/madame,
How can I apply for the GCE A/L exam for the third time if I am applying for the same subjects as I did in the first two times? Can I do it through school?

උසස් පෙළ සඳහා GIT සහ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අනිවාර්ය වේද?

Dear madam/sir,
I am a student from 2022 advanced level batch (local syllabus).
I want to know that Is GIT and general English compulsory for A/L and how many subjects totally we should do in the A/L examination

උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කිරීමට උපදෙස් අවශ්‍යයි

I am an after O/L student and I did O/Ls in Sinhala Medium. But now I am thinking to do A/Ls in Science stream. I am thinking to do A/Ls in English Medium. I do not what is the easy and best for me.
Can you give me an advice?

මට විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් උසස් පෙළ කළ හැකිද?

මම පොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කරා 2022 විෂයන් නමයක් සමත්වී සම්මාන හයක් ඇත මට ගණිතයට S සාමාර්ථයක් සහ ිද්‍යාවට S සාමාර්ථයක් ඇත ට අවශ්‍ය වන්නේ විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළ හැදෑරීමට හැකියාවක් තිබේද යන්න දැනගැනීම පමණි ස්තුතියි

ගෘහ විද්‍යාව, නැටුම්, නාට්ය හා සංගීතය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ - අ.පො.ස. උසස් පෙළ

Is there an institute which conducts practical tests for Home Science, Dance, Drama and Music of GCE A/L Examination for private applicants

සා/පෙළ ගණිත නොමැතිව උ/පෙ විද්‍යා විෂයයන් කරන්න පුළුවන්ද?

Dear Sir /Madam I have got a c pass for science in gce ordinary level and i have failed mathematics. I am expecting to choose science stream for advance level.so i want to know weather I can choose science stream for advance level while doing maths for the second time.
expecting a reply soon.

Thank you

නැතිවූ RDB විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

I lost RDB exam index number. Please send my index number.

සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ උප්පැන්නෙ නම වෙනස් කරා බැරිද මට ලීගල් විදියට සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම් වෙනස් කරන්න?

වෙන්ඩි වට්මෝර් එලකියුෂන් පන්තියක් සොයමි

i want to find a Wendy Whatmore elocution class for my 4 years old daughter close to panadura town.

NVQ 4 auto electrical Sinhala medium model papers

NVQ 4 auto electrical model papers Sinhala medium eken ona

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂක අයදුම් පත්‍රය අවලංගු කරන්නේ කෙසේද?

I applied for A/L 2017 exam as a private candidate but I didn't sit for the exam due to health problem. Now I want to cancel my private candidate application and apply again next year 2018.
Can you please let me know to cancel 2017 private application?

මෙය මගේ උසස් පෙළ විභාගයේ පළමු උත්සාහය ද නැතහොත් දෙවන උත්සාහය ද?

Dear Sir/Madam
I have applied for 2017 A/L biology stream and this is my first attempt. I have sent my application from the school. My question is, due to a private concern I cannot sit for the exam this year so if I sit for the exam next year will it be displayed as my first attempt or second attempt? (because in first attempt I won't sit for the exam)

සා/පෙළ විෂයයන් 9ම කරන්න ඕනද?

Is it must to do all 9 subject in O/L even tho if I need passes in just 3 subjects, in my second shy, to get approval for A/L

මට උසස් පෙළ විභාගය පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු ලෙස පාසලෙන් ඉවත් නොවී කළ හැකිද?

මම school එකෙන් අස්වීම නොගෙන a/l exam private apply කලා. එතකොට application එක cancel වෙනවද ?ඇත්තටම මන් දැනගෙන හිටියෙ නෑ private apply කරන්න school එකෙන් අස්වීම ගන්න ඕනි කියලා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? ඒකට විසදුමක් තියෙනවද ? plz reply soon.

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෙලාන් බැංකුව

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 613
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa