බ්ලොග් අඩවිය

Ask your questions

කාගිල්ස් බැංකුව - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir,can you send me trainee banking assistant exam past papers of Cargills bank

1998 වසරේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

බත්තරමුල්ල / මාලබේ ප්‍රදේශයේ වෙන්ඩි වට්මෝර් Elocution පන්තියක් සොයමි

I want to find iwms, wendy wotmore or recognized elocution class for my 4 1/2 years old son within battaramulla /malabe area .please help me to find.
And please tell me what is the most suitable and recognized institute for elocution.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

දේශීය විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීමට අවම වශයෙන් වසර 5ක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉගෙනීම අවශ්‍යද?

Currently my child is studying abroad in Grade 9, and willing to continue her studies in Sri Lanka in English medium Private School - local syllabus.

My question is, Is it compulsory to study at least 5 Years in Sri Lanka for getting university entry eligibility.

If she studies from Grade 10 onwards or from end of Grade 9 in Sri Lanka, then she will not be eligible for local university after her A/L?

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂක අයදුම් පත්‍රය අවලංගු කරන්නේ කෙසේද?

I applied for A/L 2017 exam as a private candidate but I didn't sit for the exam due to health problem. Now I want to cancel my private candidate application and apply again next year 2018.
Can you please let me know to cancel 2017 private application?

විදේශ රැකියා සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහතික කර ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හැදෑරීමට සඳහා අවශ්‍ය A/L ප්‍රතිපල කුමක්ද

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හැදෑරීමට සඳහා අවශ්‍ය A/L ප්‍රතිපල කුමක්ද?

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු වීම සඳහා වඩාත් සුදුසු A/L විෂයන් මොනවාද?

මට දැනගන්න පුලුවන්ද හොද පිළිගැනීමක් තියෙන Software Engineer කෙනෙක් වෙන්න A/L වලට තෝර ගන්න ඕන විෂය ධාරාව හා විෂයන්.
ස්තුතියි.

වඩා සුදුසු වන්නේ කුමන විෂය නිර්දේශයද - එඩෙක්සෙල් ද කේම්බ්රිජ්?

Hi, I have completed my local O/L's in December 2018 and currently planning to do London A/L's. But I have got no idea whether Edexcel or Cambridge syllabus is better. Can anyone help me to find the best option.

O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ 2 වන ශ්‍රේණියේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

I just wanted to find out past papers or monthly tests as well as the semester exams of grade 2 Lyceum International School

සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ උප්පැන්නෙ නම වෙනස් කරා බැරිද මට ලීගල් විදියට සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම් වෙනස් කරන්න?

පුද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු ලෙස, උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සිදු කරන්නේ කෙසේද?

මම A/L දෙවෙනි පාරට කරන්නෙ. Subject එක මාරු කලා. 1 වෙනි පාර Bio කළෙ. දැන් කරන්නේ Technology.

Exam එක private කරන්න ඉන්නේ.

අපේ පාසලෙ මුලින් technology තිබුණා.දැන් නැ. Technology කරන ළමයි වෙන පාසල් වලට මාරු වෙලා.

මං green parth ගියා register වෙන්න. ඒත් එතනින් කිව්වා 2018 exam එකට register වෙන්න ඔනෙ නැ admission ආවම දාන්න කියල. තව කිව්වා මොනවා හරි දැනගන්න ඔනෙ නම් examination department එකට කතා කරන්න කියල.

මං privet දැම්මම exam එකෙ practical කරන්නෙ කොහොමද? එ වගෙම private exam එක දාන්නෙ කොහොමද?

කරුණාකර මට සහාය වන්න.

ලන්ඩන් (එඩෙක්සෙල්/කේම්බ්රිජ්) A/L හි විෂය ධාරාවන් කවරේද?

I would like to know the subjects in London A/Ls divided into different streams ?

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෙලාන් බැංකුව

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා හැදෑරීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද?

මට දැනගන්න පුළුවන්ද open university එකේ software engineering degree එක කරන්න A/L results හැර වෙනත් foundation course එකක් තියෙනවද කියලා.
මට O/L results A5, B2, C2. A/L CS main subjects of science stream.
I am now doing IABF in Institute of Bankers in Sri lanka (IBSL).

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 588
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි