සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවියශ්‍රී ලංකාව තුළ මොන්ටිසෝරි පාසල් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

මම දැනට සිවු අවුරුදු ජානමාධ්‍ය උපාධිය අවසන් කර ප්‍රථිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටිමි ( කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ). රජයේ ගුරු සේවයට සම්බන්ද වන්නේ කෙසේද?

University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test model papers

Can anyone share me a past or model paper for University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test 2020

රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීමේ න්‍යායික විභාගයට අදාල නියැදි ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීමේ න්‍යායික විභාගයට අදාල නියැදි ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්) ලබා ගන්නේ කෙසේද?

සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ උප්පැන්නෙ නම වෙනස් කරා. බැරිද මට ලීගල් විදියට සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම් වෙනස් කරන්න?

ඔන්ලයින් වීණා පන්ති

I am music lecturer at Chennai offering online veena and vocal classes students from Colombo to learn carnatic music can easily contact me for the classes. Flexible timings, advanced course also to be taught.

NVQ 4 auto electrical Sinhala medium model papers

NVQ 4 auto electrical model papers Sinhala medium eken ona

රියදුරු උපදේශක

Are there any courses in driving?

සිංහල නිර්මාණාත්මක ලිපි ලිවීමේ ක්‍රියාකාරකම්

I need to find Sinhala creative writing activities for grade 3. Especially the pictures published by the Western Provincial Education department under Sathiye Chithraya

නිවසේ සිට පාසැල් අධ්‍යාපනය හැදෑරීම

Hi,
We want to home school our child (10 years). How does that work in Sri Lanka ?
We just moved from the USA.

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් සඳහා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

How to start an indoor play centre for kids in Sri Lanka? What are the requirements, regulations? Could you please explain the process?

ජංගම දුරකතන සහ පරිගණක අළුත්වැඩියාව ඉගැන්වීමට ගුරුවරිය සොයමි

i am looking for a female teacher who would be able to teach me mobile repairing,computer repairing etc.and also who can visit my house to teach me.a quick response would be greatly appreciated!!!!

මම තෝරා ගත යුත්තේ දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ද නැතහොත් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශයද?

I have to send my child to international school. I have no idea whether local syllabus in English medium is better for him or Cambridge syllabus is better. He is 5 years old. I do not know what are the job opportunities for Cambridge studied students in Sri Lanka. Help me please. Thank you

ධනාත්මක මනසක් සදා ගන්නේ කෙසේද?

How can I do all in a positive mind and I'm so bad in maths but great in English! Help me .

නව පාසල් වාරය ආරම්භ වන්නේ කවදාද?

Can somebody please tell me when does the new school term starts after the new year?

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව - ජාතික ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2013

Financial Scholarships for 300 school children islandwide

Grade 5 Scholarship Examination : 100 scholarships for the top 4 students from each district based on their district ranking. This scholarship will be offered continuously for 5 years for Sri Lanka Insurance Life policyholders and 1 year for non-policyholders.

G.C.E. Ordinary Level Examination : 100 scholarships for the top 4 students from each district based on their district ranking. This scholarship will be offered continuously for 2 years for Sri Lanka Insurance Life policyholders and 1 year for non-policyholders.

G.C.E. Advanced Level Examination : 100 scholarships for the top 25 students from each stream based on their national ranking in Bio-Science, Physical Science (Mathematics), Commerce and Arts streams. This scholarship will be offered continuously for 3 years for Sri Lanka Insurance Life policy holders and 1 year for non-policy holders.

For details : visit a Sri Lanka Insurance Branch/contact your Insurance Advisor

ගුරු සේවයට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය සඳහා අයදුම්පත

I am looking for the application for the Open competitive examination to recruit graduates to Sri Lanka Teachers' service. Can someone help?

වෙනස්ව සිතා වෙනස් වෙන්න

Think different and be different. The sky is the limit to the different thinker.

Learn the art of communicating effectively in the English language

Not only will I guide you to gain proficiency in the language I will also guide you to communicate effectively - To create a lasting impression where you go - Whomever you meet.

Different thinkers
For that ice-breaking difference in your life.
Contact : Nihla Reza
Tel: 0094 1 2366356
Mob: 0094 777 866073

නාට්ය හා රංග කලාව

i am interested in English theater. could you advise me of a place to study drama and theatre?

ස්වර්ණාභරණ නිර්මාණය කිරීම අධ්‍යයනය කිරීමට අවශ්‍යය

I need to study software based jewelery [ modeling] designing, including jewellcad, rhinoceros and ect

DJing ඉගෙනීමට අවශ්‍යය

I want to study DJing. Please any djs contact me who can teach Djing. I can pay hourly.

බස්නාහිර පළාතේ චිත්‍ර ගුරු පුරප්පාඩු

Can you please tell me when is the closing date to apply for Art teacher vacancies in Western Province school falling under Department of Education?
From where can I find the application forms?

"Practical Examination in Western Music" විභාගය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

How to get the application form for "Practical Examination in Western Music" conducted by Department of Examinations, Sri Lanka

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 58
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry