සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) රසායන විද්‍යාව පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Hansani Dilhani (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය :
+​9​4​7​5​6​9​6​1​0​1​9
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) රසායන විද්‍යාව පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I am a graduate Chemistry teacher holding two chemistry based degrees and reading a post graduate diploma in education.
I am also a Pearson trained for London O/L and A/L students
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry for edexcel IGCSE and IAL students

Chemistry for AQA and OCR curriculum
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Hansani Dilhani ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න