සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

එඩෙක්සෙල් (GCSE) / කේම්බ්‍රිජ් (CIE) OL ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Oshadhi Kumarasinghe (ස්ත්‍රී)
 •  සාමාන්‍ය පෙල
 •  උසස් පෙල
 •  ඩිප්ලෝමා
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  NVQ / City & Guilds
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 8 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​0​4​7​6​7​1​7
වයිබර් :
0​7​7​0​4​7​6​7​1​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode එඩෙක්සෙල් (GCSE) / කේම්බ්‍රිජ් (CIE) OL ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Attorney at Law(R), LLB (Law)(Hons)(UK), Common Law(IHD)(UK), Forensic Medicine & Toxicology Science (Dip) (Colombo Medical Faculty), NVQ level 4/5/6 (TVEC)(Cosmetology and Trichology)(HND), Human Anatomy and Physiology (Dip), City & Guilds level 3 (Trichology and Dermatology)(UK)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel GCSE and Cambridge CIE Ordinary Level (OL) Biology and Human Biology
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
විචාර
Oshadhi Kumarasinghe ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry