සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Kanchana Kularathna (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  TESL / TESOL (UK)
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​7​7​9​5​9​2​9
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I am a teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching English language and Literature
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge / Edexcel / National
English Language classes for grade 6 - O/L
General English for A/L
English Literature O/L and A/L
Greek and Roman civilization (G.R.C)
IELTS
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Kanchana Kularathna ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න