බ්ලොග් අඩවිය


පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස A/L විභාගය පලමු වරට කරන්නේ කෙසේද?

A/l private 1st time karanawanm kohomada api karanna one. kisima deyak danne na.kohoada apply karanne

දේශීය උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාවෙ සටහන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Hi, is there anyone here doing their local AL science stream English medium this year? Or anyone who did it last year? If so pls can u share me your notes with me? I will get a copy of it and return it carefully. Pls anyone here willing to help me?

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Dear sir/madam
How can I do gce advance level as a private candidate. And I want to know ,where and when can I submit my competency project.please if anyone can help me with my question it will be helpful.
Thank you.

විදේශ රැකියා සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහතික කර ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

පාසැල් අස්විමේ සහතිකයක් නොමැතිව මට උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිටිය හැකිද?

අස්විමේ සහතිකය නැතුව උසස් පෙළ private දාන්න බැරිද ?
මම පාසල් ගිහිල්ලා නැ ඒ වුනාට අමතර පංති ගියා මට උසස් පෙළ ලියන්න ඕන අස්විමේ සහතිකය නැතුව කොහොමද ලියන්නේ

A/L ගණිත අංශයට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම්

I like to follow GCE A/L in maths stream. But I have a simple pass for O/L maths.
Can I follow not via school in privet.
Pleas answer.

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන්ට රජයේ විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුලත් වන්න පුළුවන්ද?

Dear Sir/Madam
I am a 2016 A/L student
I studied from 2014 to 2016 February in a school out of my district.
For a personal reason, I returned to my village and I registered in a school which is near to our village but in that school there are no teachers to teach my stream. They said the teachers will come soon, but still there are no teachers.
Because of that I am not going to sit for A/L this year.
How can I do my A/L exam as a private candidate? If I do A/L as a private candidate, Can I go to government universities?
Please help me solve this problem
Thank you!

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2017 සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ කවදා සිටද?

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2017 සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ කවදා සිටද?

මෙය මගේ උසස් පෙළ විභාගයේ පළමු උත්සාහය ද නැතහොත් දෙවන උත්සාහය ද?

Dear Sir/Madam
I have applied for 2017 A/L biology stream and this is my first attempt. I have sent my application from the school. My question is, due to a private concern I cannot sit for the exam this year so if I sit for the exam next year will it be displayed as my first attempt or second attempt? (because in first attempt I won't sit for the exam)

A/L 4 වැනි උත්සාහයෙන් විශ්ව විද්යාලයකට යන්න පුළුවන්ද?

මාගේ දරුවා මෙම වසරේ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවකු ලෙස තෙවන වරට විභාගයට මුහුණ දෙන අයෙකි. නමුත් ඔහුට උණ සෑදී අසාධ්‍ය වූ නිසා භෞතික විද්යාව 2 ප්රශ්න පත්රයට මුහුණ දීමට නොහැකි විය. ඔහු එයට සහභාගි නොවුවහොත් ඔහුගේ විශ්ව විද්යාල ප්රවේශය සදහා වූ විභාගය වාරය අහෝසි වේද?
නැතහොත් ඔහුට 2018 තෙවන වර අයදුම්කරුවකු ලෙස විභාගයට මුහුණ දිය හැකිද?
ඔහුට විශ්ව විද්යාල ප්රවේශය සදහා වූ විභාග වාරය අවලංගු වේද?

උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව - පොදු විෂය මාලාව සහ ව්‍යවහාරික විෂය මාලාව

I want to know about the common subject stream? Can I select these 3 subjects as my A/L subjects?
- Biology
- Agriculture
- Logic

උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරවෙන් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙක් ලෙස අයදුම් කිරීමේ අවාසි මොනවාද ?

උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරවෙන් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙක් ලෙස අයදුම් කිරීමේ අවාසි මොනවාද ?

මට පැරණි විෂය නිර්දේශයෙන් උසස් පෙළ කළ හැකිද නැතහොත් නව විෂය නිර්දේශයෙන් කළ යුතුද?

2019 A/l 2 nd shy old syllabus එකෙන් exam කලා.මට 2020 3 shy exam කරනවා නම් old syllabus එකෙන් කරන්න පුළුවන් ද ? නැත්නම් new syllabus එකෙන් කරන්න වෙයිද?

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය විභාගය සඳහා ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද?

Hey how can someone improve his/her ability and potential to face the common general test? What are the steps to be followed?

මාස 3 කින් මට එඩෙක්සෙල් IAL සඳහා සූදානම් විය හැකිද?

I have done local A/L s in this year in bio stream and I got 3S passes and I hope to do the IAL (edexcel) next year in same bio stream.
I want to know, can I pass that exam by preparing for it from just 6 months (3 units from bio, chemistry and physics)? And will it hard for me?

A/L 2019 - පැරණි හා නව විෂය නිර්දේශය මත පදනම් වු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

We are doing A/L in 2019. That will be our first shy and we will get exam papers based on the new syllabus.

In that year, 2018 A/L students will do their 2nd shy and 2017 A/L students will do their 3rd shy. These students will get exam papers based on the old syllabus.

So in 2019 there will be two different sets of exam papers for the old and new syllabuses.

So how will they select students for the Medical faculty in 2019?

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා මට සංයුක්ත ගණිතය පමණක් කළ හැකිද?

I have sat my advanced level examination in 2014 in biology stream as my first attempt and in 2015 in same stream as my second attempt. I would like to face GCE A/L examination on 2020 in Mathematics stream. Is it possible to take just combined mathematics as the only subject? I do not need to enter state university.

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයෙකු ලෙස කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව හා රසායන විද්‍යාව සඳහා පෙනී සිටිය හැකිද

One of my sons is preparing for his A/Ls in local syllabus physical science stream in Sinhala medium (Double Maths, Physics and Chemistry) in Aug'20.
As his ambition is to be an airline pilot, he wants try Cambridge A/Ls in the same stream May-June 2020 examinations. But we found that a private candidate could not do Physics & Chemistry due to the practical works to be completed along with the course works.
Is there any way of getting them completed and sit the exam as a private candidate in May-June 2020 ?
Please advise.

පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස ප්‍රථම වතාවට A/L ලියන්නේ කොහොමද?

Mn 2017 exam karanne. Mta 80% na. Frist time privet kranne khomda? School eken as wenna one nda? Koi kale wageda as wenna one?

O/L 4/5 සහිතව A/L කරන්න පුලුවන්ද?

Is it possible to do A/L with O/L 4/5 (i.e. with following results)

Sinhala - A
Vidyawa - S
Buddagama - C
Music - A
Kushikarmaya - A


Mata A/L privat karanna puluwanda?

A/L තර්ක ශාස්ත්‍රය විෂය නිර්දේශය

I like to get Logic syllabus for A/L in Sri Lanka

සා/පෙළ ගණිත නොමැතිව උ/පෙ වාණිජ විෂයයන් කරන්න පුළුවන්ද?

Madam/Sir
Man o/l exam kale 2015. man commerce B ekak samaga pass unath maths fail una.mata eth a/l krnna ona una nisa mn privet kranna classes valata giya.mata aken ganan navatha vara liyanna bari una.mn a/l valata hadaruveth commerce.mata 2018 a/l liyanna bari veida maths nathi nisa.privet krna nisa mata barida 2019di ganan liyanna.ita kalin a/l hodin nima krnna mata ona.mata meka loku prashnayak.privet livbath o/l maths thibiya yuthuda.ese nm man eya mevara sampurna karannada.ane mata haki ikmanin pilithurak labadenna karunakara.

A/L කලා විෂය ධාරාවෙන් මා තෝරාගත යුත්තේ කුමන විෂයන්ද?

I did A/L in Bio stream but I passed only two subjects.

I have a diploma in Construction Technology (NVQ 6) but when I apply for Government jobs they ask for 3 passes in A/Ls.

Since I need to get 3 passes in A/Ls, I am going to sit for A/Ls again. I assume that I should be able to get 3 passes in A/Ls easily in Arts stream than in Bio stream. Therefore I decided to changed my stream from Bio to Arts.

Which subjects can I select in Arts stream? How can I apply for the exam? I am 29 years old.

Can you please help me?

අ.පො.ස. උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව හැදෑරීමට උපදෙස්

I am doing A/L Bio science. I am doing my exams in 2018 and how can I study Physics. It is very boring.
Can you please give any tips to increase my work.how to increase my time for studies.
At the same time I do not have any other work other than studies
Reply soon please.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2019 විභාගයේ ප්‍රතිථල නැවත පරීක්ෂා කිරීම

G.C.E. (A/L) Examination - 2019 Re scrutiny (New/Old Syllabus)

Note : This information was obtained from the website of Department of Examinations on 01/01/2020

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 136
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 A/L ICT Online Classes