බ්ලොග් අඩවිය


උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / රසායන, භෞතික විද්‍යාව, සිංහල මාධ්‍යයෙන් මට කළ හැකිද?

I did my A levels in Maths in 2020 as my first shy in Sinhala medium.

I am willing to do A levels again from bio stream but in English medium skipping this year (2021) and doing 2022

I want to know that have I got the permission to apply only biology in English medium and Physics, Chemistry in Sinhala

I was told from the school to take the leaving certificate and apply as a private candidate

Plz give me an answer as quickly as possible.

How can I apply for the A levels in 2022 as a private candidate in bio stream with medium changed

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස A/L විභාගය පලමු වරට කරන්නේ කෙසේද?

A/l private 1st time karanawanm kohomada api karanna one. kisima deyak danne na.kohoada apply karanne

අ.පො.ස. උසස් පෙළ විෂය ධාරාව වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

I did A/L exam in 2014 & 2015 in Bio steam & I could not get good results. So now I want to study in art stream and going to write exam in 2018. How can I change my stream?

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු වීම සඳහා වඩාත් සුදුසු A/L විෂයන් මොනවාද?

මට දැනගන්න පුලුවන්ද හොද පිළිගැනීමක් තියෙන Software Engineer කෙනෙක් වෙන්න A/L වලට තෝර ගන්න ඕන විෂය ධාරාව හා විෂයන්.
ස්තුතියි.

ගෘහ විද්‍යාව, නැටුම්, නාට්ය හා සංගීතය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ - අ.පො.ස. උසස් පෙළ

Is there an institute which conducts practical tests for Home Science, Dance, Drama and Music of GCE A/L Examination for private applicants

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2021 සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ කවදා සිටද?

2021 උසස් පෙල විභාගයට පෞද්ගලික අයදුම්පත් නිකුත්කරන දිනය කවදාද?

අ.පො.ස. උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව හැදෑරීමට උපදෙස්

I am doing A/L Bio science. I am doing my exams in 2018 and how can I study Physics. It is very boring.
Can you please give any tips to increase my work.how to increase my time for studies.
At the same time I do not have any other work other than studies
Reply soon please.

උසස් පෙළ rank එක තීරණය වන්නේ ඔබ පාසලට ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද නැත්නම් ඔබ ජීවත් වන දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද?

3rd Shy ලියද්දි rank එක බලන්නේ පාසැල් ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද, නැත්නම් පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද?
පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයෙන් නම් පාසැල් ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් හදා ගන්න බැරිද?

මෙය මගේ උසස් පෙළ විභාගයේ පළමු උත්සාහය ද නැතහොත් දෙවන උත්සාහය ද?

Dear Sir/Madam
I have applied for 2017 A/L biology stream and this is my first attempt. I have sent my application from the school. My question is, due to a private concern I cannot sit for the exam this year so if I sit for the exam next year will it be displayed as my first attempt or second attempt? (because in first attempt I won't sit for the exam)

මා උසස් පෙළ කළ යුත්තේ සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද හෝ නැතහොත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්?

I am an after O/l student . I done O/L in English medium. But my parents tell me Sinhala medium is better than English medium for A/L as few students are selected to the university by facing English medium. Now I am in a problem . I can't think what I should do . Whether English Medium or Sinhala Medium. Can you give me an advice ?

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂක අයදුම් පත්‍රය අවලංගු කරන්නේ කෙසේද?

I applied for A/L 2017 exam as a private candidate but I didn't sit for the exam due to health problem. Now I want to cancel my private candidate application and apply again next year 2018.
Can you please let me know to cancel 2017 private application?

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2020 විභාගයේ ප්‍රතිථල නැවත පරීක්ෂා කිරීම

I want to apply to get my A/L (2020) results re-checked (re-correction results). What should I do?

උසස් පෙළ දෙවන උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල 1 වන උත්සාහයට වඩා අඩුය

Mn A/L kranne maths walin. First shy ekata wada second shy eke result eka adu unota first shy eke result eka salakanna berida?

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2019 සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ කවදා සිටද?

මම 2019 පෞද්ගලික අයදුම් කරුවෙකු ලෙස උසස් පෙල විභාගයට පෙනි සිටීම සඳහා ලියාපදිංචි විය යුත්තේ කුමන අවුරුද්දේද? කුමන කාලයේද ?

දේශීය උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාවෙ සටහන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Hi, is there anyone here doing their local AL science stream English medium this year? Or anyone who did it last year? If so pls can u share me your notes with me? I will get a copy of it and return it carefully. Pls anyone here willing to help me?

සා/පෙළ ගණිතය අසමත් අයෙකුට උ/පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටිය හැකිද?

I have passed 5 subjects and gone down in Maths, Science, Tamil and History. Is it possible fore to sit for A/Ls with these results? (Planning to do Arts).

කොපමණ වතාවක් පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස A/L විභහගයට පෙනී සිටිය හැකිද?

Dear Madam/Sir
How many times we can do Local A/L as a private candidate?
Please reply me as soon as possible!.
Thank you!!

A/L 4 වැනි උත්සාහයෙන් විශ්ව විද්යාලයකට යන්න පුළුවන්ද?

මාගේ දරුවා මෙම වසරේ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවකු ලෙස තෙවන වරට විභාගයට මුහුණ දෙන අයෙකි. නමුත් ඔහුට උණ සෑදී අසාධ්‍ය වූ නිසා භෞතික විද්යාව 2 ප්රශ්න පත්රයට මුහුණ දීමට නොහැකි විය. ඔහු එයට සහභාගි නොවුවහොත් ඔහුගේ විශ්ව විද්යාල ප්රවේශය සදහා වූ විභාගය වාරය අහෝසි වේද?
නැතහොත් ඔහුට 2018 තෙවන වර අයදුම්කරුවකු ලෙස විභාගයට මුහුණ දිය හැකිද?
ඔහුට විශ්ව විද්යාල ප්රවේශය සදහා වූ විභාග වාරය අවලංගු වේද?

විදේශ රැකියා සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහතික කර ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

මාස 3 කින් මට එඩෙක්සෙල් IAL සඳහා සූදානම් විය හැකිද?

I have done local A/L s in this year in bio stream and I got 3S passes and I hope to do the IAL (edexcel) next year in same bio stream.
I want to know, can I pass that exam by preparing for it from just 6 months (3 units from bio, chemistry and physics)? And will it hard for me?

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය වෙනස් කරන්න්නේ කෙසේද?

2020 උසස් පෙල පොදු කාණ්ඩය යටතේ සංයුක්ත ගණිතය ,භෞතික විද්‍යාව ,තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි දරුවෙකුට ,2021 දී පොදු කාණ්ඩය යටතේ ඉහත සඳහන් විෂයන්හී භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය සමග අනිත් විෂයන් දෙක අයදුම් කල හැකිද?එසේ කිරීමට අප විසින් සිදු කල යුතු කටයුතු කිසිවක් තිබේද යන්න දැනුවත් කරනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි

A/L ගණිත අංශයට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම්

I like to follow GCE A/L in maths stream. But I have a simple pass for O/L maths.
Can I follow not via school in privet.
Pleas answer.

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය විභාගය සඳහා ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද?

Hey how can someone improve his/her ability and potential to face the common general test? What are the steps to be followed?

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Dear sir/madam
How can I do gce advance level as a private candidate. And I want to know ,where and when can I submit my competency project.please if anyone can help me with my question it will be helpful.
Thank you.

තෙවන වරට A/L විභාගය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Dear sir/madame,
How can I apply for the GCE A/L exam for the third time if I am applying for the same subjects as I did in the first two times? Can I do it through school?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 156
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 A/L ICT in English Medium