බ්ලොග් අඩවිය


ගණිත අංශයෙන් කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ කිරීමට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම් මොනවාද?

Dear Mam/Sir
I am a Cambridge science stream o level student,

For Cambridge o levels I am doing ;
Maths
English
English literature
Chemistry
Physics
Biology
Sinhala

What are the most compulsory subjects I need to pass and the minimum results needed to do Cambridge A Levels in maths stream?

Can I write private Cambridge A Levels if I fail o level?

Please can I know this information

Edexcel AS A/Level සඳහා මනෝ විද්‍යා ගුරුවරයෙකු ඕනෑකර තිබේ

Can anyone recommend a good Psychology teacher for AS and A level(edexcel)? I am planning on taking both exams together next year in June

තෙවන වරට A/L කිරීමේදී ව්‍යාපෘතියක් කිරීමට අවශ්‍යද?

I want to clarify followings from you.
My daughter sat for AL exam twice in Bio stream and she wants to do the exam for the 3rd time in arts stream.
She completed her competency project at the school.

Is it necessary to do a project again? and need to register in the provincial council also ?
Thank you

උසස් පෙළ සඳහා GIT සහ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අනිවාර්ය වේද?

Dear madam/sir,
I am a student from 2022 advanced level batch (local syllabus).
I want to know that Is GIT and general English compulsory for A/L and how many subjects totally we should do in the A/L examination

A/L තර්ක ශාස්ත්‍රය විෂය නිර්දේශය

I like to get Logic syllabus for A/L in Sri Lanka

මගේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල වලින් A/L කලා විෂයන් කරන්න පුලුවන්ද?

බුදුසරණයි
මම හෝමාගමින් අමිත් ප්‍රියංකර.
මම O/L කරේ 2014.
මගේ ප්‍රතිපල මට අවේ 7/2 යි.
මට දැනගන්න ඕනි මට මේ ප්‍රතිපල තියාගෙන A/L ආර්ට් විෂයන් වලින් private කරන්න පුලුවන්ද කියලා.

මට
*Maths වලට S.
*විද්‍යාවයි English W ඒ දෙක විතරයි මම fail.
*සිංහල C, කුෂිකර්මය B. අනිත් ඔක්කොටම මට S පාස් තියෙනව.

මම මෙයට උත්තරයක් බලාඅපොරෝත්තුවෙන් ඉන්නවා,
බොහොම ස්තූතියි.
පිළිතුරක් හැකිනම් මගේ gmail ගිණුමට හො phone නොම්බර් එකට දැනුම්දෙන්න පුළුවන් නම් සතුටුයි.

භාෂා ඇති පාසල් මොනවාද?

I am an O/L student. I see that A/L subjects availablity are different is some schools in Colombo. What are the schools where Languages are available ?

අ.පො.ස. උසස් පෙළ වාණිජ ප්‍රශ්න පත්‍ර

I want advance level past paper question and answer in commerce subject 10 year

IGCSE-EDEXEL සඳහා අමතර පන්ති

Can someone please tell me where to find a tuition class (full time - from morning to evening all weekdays) for a student who is doing EDEXEL -IGCSE

පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස ප්‍රථම වතාවට A/L ලියන්නේ කොහොමද?

Mn 2017 exam karanne. Mta 80% na. Frist time privet kranne khomda? School eken as wenna one nda? Koi kale wageda as wenna one?

ලන්ඩන් (එඩෙක්සෙල්/කේම්බ්රිජ්) A/L හි විෂය ධාරාවන් කවරේද?

I would like to know the subjects in London A/Ls divided into different streams ?

පාසැල් අස්විමේ සහතිකයක් නොමැතිව මට උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිටිය හැකිද?

අස්විමේ සහතිකය නැතුව උසස් පෙළ private දාන්න බැරිද ?
මම පාසල් ගිහිල්ලා නැ ඒ වුනාට අමතර පංති ගියා මට උසස් පෙළ ලියන්න ඕන අස්විමේ සහතිකය නැතුව කොහොමද ලියන්නේ

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2017 සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ කවදා සිටද?

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2017 සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ කවදා සිටද?

මට පැරණි විෂය නිර්දේශයෙන් උසස් පෙළ කළ හැකිද නැතහොත් නව විෂය නිර්දේශයෙන් කළ යුතුද?

2019 A/l 2 nd shy old syllabus එකෙන් exam කලා.මට 2020 3 shy exam කරනවා නම් old syllabus එකෙන් කරන්න පුළුවන් ද ? නැත්නම් new syllabus එකෙන් කරන්න වෙයිද?

උසස් පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

උසස් පෙළ s සාමාර්ථය ලබා දෙන ලකුණු ප්‍රමාණය කොපමණද?


උසස් පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන්ට රජයේ විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුලත් වන්න පුළුවන්ද?

Dear Sir/Madam
I am a 2016 A/L student
I studied from 2014 to 2016 February in a school out of my district.
For a personal reason, I returned to my village and I registered in a school which is near to our village but in that school there are no teachers to teach my stream. They said the teachers will come soon, but still there are no teachers.
Because of that I am not going to sit for A/L this year.
How can I do my A/L exam as a private candidate? If I do A/L as a private candidate, Can I go to government universities?
Please help me solve this problem
Thank you!

උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරවෙන් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙක් ලෙස අයදුම් කිරීමේ අවාසි මොනවාද ?

උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරවෙන් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙක් ලෙස අයදුම් කිරීමේ අවාසි මොනවාද ?

A/L 2019 - පැරණි හා නව විෂය නිර්දේශය මත පදනම් වු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

We are doing A/L in 2019. That will be our first shy and we will get exam papers based on the new syllabus.

In that year, 2018 A/L students will do their 2nd shy and 2017 A/L students will do their 3rd shy. These students will get exam papers based on the old syllabus.

So in 2019 there will be two different sets of exam papers for the old and new syllabuses.

So how will they select students for the Medical faculty in 2019?

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයෙකු ලෙස කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව හා රසායන විද්‍යාව සඳහා පෙනී සිටිය හැකිද

One of my sons is preparing for his A/Ls in local syllabus physical science stream in Sinhala medium (Double Maths, Physics and Chemistry) in Aug'20.
As his ambition is to be an airline pilot, he wants try Cambridge A/Ls in the same stream May-June 2020 examinations. But we found that a private candidate could not do Physics & Chemistry due to the practical works to be completed along with the course works.
Is there any way of getting them completed and sit the exam as a private candidate in May-June 2020 ?
Please advise.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2019 විභාගයේ ප්‍රතිථල නැවත පරීක්ෂා කිරීම

G.C.E. (A/L) Examination - 2019 Re scrutiny (New/Old Syllabus)

Note : This information was obtained from the website of Department of Examinations on 01/01/2020

O/L නොමැතිව උසස් පෙළ විභහගයට පෙනී සිටිය හැකිද?

I have completed my Cambridge o-levels. I wish to sit for national A-levels privately next year, So is it possible for me to do A- levels as I have not done the local o-levels?

උසස් පෙළ ඉසෙඩ් ලකුණු සොයන්නේ කෙසේද?

Hello
Can you tell me how to find Advanced Level Z-Score marks?
Thank you

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 157
60 සිට 90 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 A/L ICT in English Medium