බ්ලොග් අඩවිය

ජාතික විද්යාපති සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

GAQ පේරාදෙනිය සටහන්

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළුවීමේ නිර්ණායක මොනවාද?

How many children from the island are selected for the medical faculty in colombo? and what are the achievements to fulfilled by a student sitting for G.C.E advanced level to get to Colombo medical faculty? (Ex:-District rank, island rank, z score for Gampaha district) thnx

උසස් පෙළ ඉසෙඩ් ලකුණු සොයන්නේ කෙසේද?

Hello
Can you tell me how to find Advanced Level Z-Score marks?
Thank you

බටහිර සංගීත ප්‍රායෝගික විභාගය සඳහා අයදුම්පත

Hi
I want to apply for the Practical Examination in Western Music. From where can I get the application form?

බැංකුවක රැකියාවක් ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද?

බැංකුවේ ජොබ් එකක් කරන්න පාස් වෙන්න ඕන විභාග මොනවාද ?

ප්‍රශ්න පත්‍ර - City & Guilds කොණ්ඩා මෝස්තර

Need past papers for city & guilds hair dressing course? Any body got it?

මාගේ A/L විභාග අංකය නැතිවිය

I forget my A/L index number what can I do now?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I do not remember my GCE O/L exams index number in 2010. Therefore I want to know how find my index number.

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාලය - පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්ලෝමාව

Hi, I am from Sri Lanka taking PG Diploma in Education selection test at OUSL this time, please share any selection test past paper.

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Dear sir/madam
How can I do gce advance level as a private candidate. And I want to know ,where and when can I submit my competency project.please if anyone can help me with my question it will be helpful.
Thank you.

A/L 2019 - පැරණි හා නව විෂය නිර්දේශය මත පදනම් වු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

We are doing A/L in 2019. That will be our first shy and we will get exam papers based on the new syllabus.

In that year, 2018 A/L students will do their 2nd shy and 2017 A/L students will do their 3rd shy. These students will get exam papers based on the old syllabus.

So in 2019 there will be two different sets of exam papers for the old and new syllabuses.

So how will they select students for the Medical faculty in 2019?

විභාග දින - ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

බත්තරමුල්ල / මාලබේ ප්‍රදේශයේ වෙන්ඩි වට්මෝර් Elocution පන්තියක් සොයමි

I want to find iwms, wendy wotmore or recognized elocution class for my 4 1/2 years old son within battaramulla /malabe area .please help me to find.
And please tell me what is the most suitable and recognized institute for elocution.

අයදුම්පත් යොමුකල හැකි දිනය 2017/2018 - ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

Dear Sir/Madam
Can you please let me know when can I apply for Undergraduate Cadetship program of General Sir John Kotelawala Defence University for year 2017/2018

පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස ප්‍රථම වතාවට A/L ලියන්නේ කොහොමද?

Mn 2017 exam karanne. Mta 80% na. Frist time privet kranne khomda? School eken as wenna one nda? Koi kale wageda as wenna one?

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - ලංකා බැංකුව

Could please send me to the staff assistant examination past papers of Bank of Ceylon?

පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස A/L වාණිජ විෂයන් කරන්න කළ යුත්තේ කුමක්ද?

I hope to sit for the A/L exam in 2018. I studied in Maths stream but now I want to change my stream into commerce but my school did not give the permission for it.
What should I do now?
Can I do commerce as a private candidate?
Please reply as soon as possible.
Thank you!

LLB ප්‍රවේශ සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර

Plz send me LLB entrance past papers or some web address if you have any details.thank you.

ප්‍රශ්න පත්‍ර - ලංකා බැංකුව අභ්‍යාසලාභී මාණ්ඩලික සහකාර විභාගය

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 486
30 සිට 60 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න