வலைப்பதிவு

நான் பொருள் ஸ்ட்ரீமை மாற்றினால் A / L இன் 2 வது முயற்சிக்கு பள்ளி வழியாக விண்ணப்பிக்க முடியுமா?

මම පලමු වර ජීව විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට 2020 දී පෙනී සිටියත් මෙවර කෘෂි විද්‍යාව විෂය ධාරාව යටතේ පෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.මා හට මෙවරද පාසල හරහා අයදුම් කල හැකි යැයි විදුහල්පතිතුමා විසින් දන්වන ලදී. එහි නිරවද්‍යතාව පිලිබද දන්වන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ලා සිටිමි.

Is it possible to do உ/த with சா/த 4/5

Is it possible to do A/L with O/L 4/5 (i.e. with following results)

Sinhala - A
Vidyawa - S
Buddagama - C
Music - A
Kushikarmaya - A


Can I do A/L as a private candidate?

NSB வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Dear Sir,
Is there any chance of calling NSB officer trainee exam this year 2017?
Can I have some papers relating to that.
Thank you.

அடையாள அட்டையின்றி சா/த பரீட்சைக்குத் தொற்றுவது எப்படி?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

சா/த முடிவுத்தாளில் எழுத்துப் பிழைகளுள்ளன

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

இலங்கை வங்கியின் ட்ரைனி உதவியாளர்களுக்கான பரீட்சைத்தாள்கள்

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

I have applied for the Planning Service limited exam. If possible please send me some past or model papers. Otherwise direct me towards relevant links.

Thanking you.

2017 சா/த MCQ பதில்கள்

please send me 2017 all O/L mcq answers sinhala medium

Technical college NVQ level 4 past exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

Which syllabus is better - Cambridge or Edexcel

Hi, I have completed my local O/L's in December 2018 and currently planning to do London A/L's. But I have got no idea whether Edexcel or Cambridge syllabus is better. Can anyone help me to find the best option.

என் மகன் எந்த பாடத்திட்டத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் - உள்ளூர் அல்லது கேம்பிரிட்ஜ்

My son is in an International School, when he goes to Grade 9 we have to select whether he wants to do his O/L's following Local syllabus GCE O/L or Cambridge exams. I am a bit confused as the school follows the Local - Sri Lankan English Medium syllabus until grade 9 and then only he will be transferred to the Cambridge syllabus in Grade 9 to do his Cambridge exams in 2 years. Will it be a bit difficult to him to get adopted to the Cambridge syllabus and do the Cambridge exams. What do you think? Please advice whether I have to go for the Local Syllabus and if he studies local syllabus (O/L & A/L) incase if he goes abroad will that qualification be accepted?

Thanks a lot in advance.

நீங்கள் பள்ளிக்குச் சென்ற மாவட்டத்திலிருந்தோ அல்லது நீங்கள் வசிக்கும் மாவட்டத்திலிருந்தோ A / L தரவரி

3rd Shy ලියද්දි rank එක බලන්නේ පාසැල් ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද, නැත්නම් පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද?
පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයෙන් නම් පාසැල් ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් හදා ගන්න බැරිද?

University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test

Can anyone share me a past or model paper for University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test 2020

இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி பரீட்சைத் திகதிகள்

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

உ/த Professional Curriculum - General (common) and Applied Curriculum

I want to know about the common subject stream? Can I select these 3 subjects as my A/L subjects?
- Biology
- Agriculture
- Logic

சா/த பரீட்சையில் 9A சித்திகளைப் பெறுவது எப்படி?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

ஒரு பாலர் வகுப்பினை இலங்கையில் பதிவு செய்து கொள்வது எப்படி ?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 563
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 A/L ICT in English Medium