வலைப்பதிவு

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்

I did my A/L in 2017. I want to follow an external degree [English] in University of Sri Jayawardenapura. When can I apply?


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்

Interview dates of National College of Education

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

When can the private candidates apply for G.C.E. உ/த 2021?

2021 උසස් පෙල විභාගයට පෞද්ගලික අයදුම්පත් නිකුත්කරන දිනය කවදාද?

நான் சிங்கள ஊடகத்தில் அல்லது ஆங்கில ஊடகத்தில் உ/த செய்ய வேண்டுமா?

I am an after O/l student . I done O/L in English medium. But my parents tell me Sinhala medium is better than English medium for A/L as few students are selected to the university by facing English medium. Now I am in a problem . I can't think what I should do . Whether English Medium or Sinhala Medium. Can you give me an advice ?

University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test

Can anyone share me a past or model paper for University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test 2020

களனிப் பலக்லைக்கழகத்தின் MIT டிகிரியிற்கான கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

Could you please send me a model/past paper of MIT degree in University of Kelaniya and Information Systems degree in University of Colombo as soon as possible?

நான் 3 மாதங்களில் எடெக்ஸெல் ஐஏஎல் தயாரிக்க முடியுமா?

I have done local A/L s in this year in bio stream and I got 3S passes and I hope to do the IAL (edexcel) next year in same bio stream.
I want to know, can I pass that exam by preparing for it from just 6 months (3 units from bio, chemistry and physics)? And will it hard for me?

சா/த பரீட்சை கணிதப் பாட சித்தி இல்லாமல் என்னால் உ/த பரீட்சைக்கு தோற்ற முடியுமா?

I have passed 5 subjects and gone down in Maths, Science, Tamil and History. Is it possible fore to sit for A/Ls with these results? (Planning to do Arts).

ஏ / எல் பாடத்தை இயற்பியலில் இருந்து வணிக புள்ளிவிவரத்திற்கு மாற்றவும்

2020 උසස් පෙල පොදු කාණ්ඩය යටතේ සංයුක්ත ගණිතය ,භෞතික විද්‍යාව ,තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි දරුවෙකුට ,2021 දී පොදු කාණ්ඩය යටතේ ඉහත සඳහන් විෂයන්හී භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය සමග අනිත් විෂයන් දෙක අයදුම් කල හැකිද?එසේ කිරීමට අප විසින් සිදු කල යුතු කටයුතු කිසිවක් තිබේද යන්න දැනුවත් කරනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි

சா/த பரீட்சையில் 9A சித்திகளைப் பெறுவது எப்படி?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

OUSL நுழைவுத் தேர்வு

I have to sit the entrance exam of ousl. please send me past papers and class details.

IELTS கடினம் என்று நினைப்பது யார்?

Who thinks that IELTS is difficult?
There are easy and quick ways to get through IELTS easily.
Please contact for further details.

உ/த கணிதப் பிரிவு நுழைவுத் தகைமைகள்

I like to follow GCE A/L in maths stream. But I have a simple pass for O/L maths.
Can I follow not via school in privet.
Pleas answer.

DFCC வங்கி கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

பொது சோதனைக்கு எவ்வாறு படிப்பது?

Hey how can someone improve his/her ability and potential to face the common general test? What are the steps to be followed?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 557
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Grade 1 to A/L All Subjects