வலைப்பதிவு


Technical college NVQ level 4 past exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

Interview dates of National College of Education

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

வெளிநாட்டுத் தகைமைகளைக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள்

I am a foreign student. I like to study in General Sir John Kotelawala Defence University.
I like to study Aeronautical Engineering. Please provide information on the course and the application procedure.

KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

Dear Sir/Madam Can you please let me know how can I apply for undergraduate cadetship program of General Sir John Kotelawala Defence University for year 2017/2018?


KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

GAQ பேராதெனிய குறிப்புக்கள்

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

ஒரு வங்கியில் பணியாற்றுவதற்காகத் தேவைப்படும் தகைமைகள் யாவை?

බැංකුවේ ජොබ් එකක් කරන්න පාස් වෙන්න ඕන විභාග මොනවාද ?

உ/த பொது அறிவுப் பரீட்சை மற்றும் ஆங்கிலம் இல்லாமல் என்னால் பல்கலைக்கழக நுழைவிற்கு விண்ணப்பிக்க முடிய

Would you please let me know whether it is necessary to apply for Common Test and General English for 3rd shy private candidates if they have got highest results in first and second attempts for those two subjects?

Also now has changed one main subject at third shy

Will it be a problem to apply for university entrance if they do not apply for common test at the last attempt?

OUSL நுழைவுத் தேர்வு

I have to sit the entrance exam of ousl. please send me past papers and class details.

நுழைவுத் தகைமைகள் - திறந்த பல்கலைக்கழகம் நர்சிங் பட்டப் படிப்பு

Hi
Can you please tell me qualifications needed to register for Bachelor of Science Honours in Nursing Programme conducted by OUSL
Thank you so much.

KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2018/2019

Dear Sir,
My son qualified in 2018 - AL - Bio with below results.
3S Passes - Chemistry, Biology, Physics.
Can you pl. guide us to get in to KDU?


KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2018/2019

ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

Dear Sir
I want to sit for Uva Wellassa University aptitude test 2018 intake. When is the application closing date. Can you please give information?
Thank you


ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

வர்த்தக இளங்கலை கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

I am going to face the bachelor of commerce (general) external degree test on next month 06. Please send me some past papers of selection test to my email.

திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மென்பொருள் பொறியியல் பயில்வதற்கான அடிப்படைப் பாடப்பிரிவு இருக்கின்றதா?

මට දැනගන්න පුළුවන්ද open university එකේ software engineering degree එක කරන්න A/L results හැර වෙනත් foundation course එකක් තියෙනවද කියලා.
මට O/L results A5, B2, C2. A/L CS main subjects of science stream.
I am now doing IABF in Institute of Bankers in Sri lanka (IBSL).

பட்டய முகாமைக் கணக்காளர் நிறுவனம் CIMA - நுழைவுத் தகைமைகள்

Can somebody please tell me the entry requirements for CIMA? I have only O/Ls. Do I have to pass Advanced Level to study CIMA?

இயந்திரவியல் பொறியியல் தகவல்கள்

I want to join the Mechanical Engineering field. I want all the information. Please send.

நான் A / L தேர்வு தோல்வியடைந்தது

I failed in A/L exam. I do not know what to do next. Please give me some ideas.

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்

I did my A/L in 2017. I want to follow an external degree [English] in University of Sri Jayawardenapura. When can I apply?


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்
மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 48
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Advertise Here