සිංහල |  தமிழ் |  English

BlogUndergraduate courses offered by the University of Moratuwa

I want to know what type of degrees offered by the University of Moratuwa.


Undergraduate courses offered by the University of Moratuwa

Psychology and counselling Entrance exam past papers

Can I have some entrance exam past papers for honors in Psychology and counselling?

Cinema and television degree aptitude test past paper

Can I get cinema and television degree aptitude test past paper of Sinhala medium ?

Admission Of Civilian Students To Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS) programme of KDU

Hi
Please let me know the how to register for MBBS degree programme of KDU
Thanks

University of Moratuwa - Architecture / Landscape Architecture

Architecture / Landscape Architecture
_________________________________________
The University of Moratuwa's annual Aptitude Test serves as a pivotal opportunity for Sri Lankan students who have successfully passed the Advanced Level (A/L) examination. This test is the key to unlocking two exciting disciplines: Architecture and Landscape Architecture, both of which play integral roles in shaping our physical environment. Eligibility criteria include a minimum of three S passes in the A/L examination, with additional requirements of at least an S pass in English and a C pass in Mathematics at the Ordinary Level (O/L) examination.
What sets this Aptitude Test apart is its unique focus on creative intelligence and general knowledge. Beyond testing traditional academic knowledge, it aims to discover individuals who can transcend conventional thinking, fostering innovative and inspiring ideas. This is particularly vital in the fields of Architecture and Landscape Architecture, where pushing the boundaries of design and envisioning sustainable solutions are paramount.
Graduates who successfully navigate this rigorous selection process can look forward to a multitude of career opportunities. From architectural design and landscape planning to urban development and environmental conservation, the possibilities are vast and extend beyond Sri Lanka's borders. Additionally, some graduates choose to pursue teaching and research roles, contributing to the future of these fields in academia. The University of Moratuwa's Aptitude Test is the initial step towards a fulfilling career in these dynamic professions, where graduates shape the world through their creativity, innovation, and profound understanding of the built and natural environment.
Integrated Design
___________________________________
The Honours Degree of Bachelor of Design is a 4-year degree programme of full-time study and is designed to provide a good foundation for advanced academic, professional, and research studies in the disciplines related to Design.
At the end of the second year's first semester, students are allowed to recognize their own orientation and intend to specialize in one of the following design fields of specialisation:
* Product Design
* Media and Communication Design
* Fashion and Lifestyle Design
Under the direction of an amicable staff with excellent design expertise and wealth of experience, the Department of Integrated Design is a fantastic environment to produce design professionals who satisfy the needs of society.

Fashion design
_____________________________
The aptitude test organized by University of Moratuwa is open to all Advanced Level students. This gives the opportunity to study “Fashion Design and Product Development”, a valuable degree program facilitated by University of Moratuwa. This is open to all students who have passed the A-level examination under any subject stream. Fashion design can be introduced as a degree program which provides valuable job opportunities nowadays.
In addition to passing the A-level examination, the required qualification for this is to have obtained a minimum 'S' pass in English Language and a minimum 'C' pass in Mathematics subject.
The purpose of conducting this aptitude test is to select a talented group of students who have interest and ability in fashion design and to select people who are thinking from a different and creative angle. These abilities are very important in fashion design and it is also very important to find new dimensions in the world of fashion by identifying customer needs and creating solutions and incorporating new technology.
Graduates who successfully complete this degree program can find many career opportunities in this country as well as abroad.
Joining export apparel industry, which is a major source of income in Sri Lanka, is a path that can lead to many more career opportunities. This degree program of University of Moratuwa is a degree which will bring many valuable opportunities and the aptitude test is one of the initial steps to help create a new generation which is creative, self-sufficient with new knowledge and blended with new technology.
වැඩි විස්තර - https://www.uom.lk/

Which Government universities I can select?

What are the government universities I can go if I choose combined Maths, Physics and ICT for A/L?
Please tell me about that.

Postgraduate Diploma in Education (PGDE) past papers

Mt pgd in education placement test past papers Gann puluwanda?

Can I do banking exams without A/L results?

Can I do bank exam without AL result?

Need details about the undergraduate courses in the Faculty of Technology of UOC

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

Open University Bachelor of Arts in English and English Language Teaching Selection test papers

Open University Bachelor of Arts in English and English Language Teaching Selection test papers

Could you please send me Bachelor of Arts in English and English Language Teaching selection test papers.

Can I do an Ayurveda diploma after A/Ls?

Can I do an Ayurveda diploma after facing A/Ls as a private candidate by biology stream?

In the first attempt can I get selected to Medical Faculty as a private candidate?

In the first attempt can I get selected to Medical Faculty if I apply as a private candidate ?

BA University of Peradeniya Subjects

what are the subjects offered for external degree BA at university of peradeniya?

What Should be the A/L result to study architecture in Moratuwa university?

What Should be the A/L result to study architecture in Moratuwa university?

Technical college NVQ level 4 exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

How to find UGC approved foreign universities?

How do I know whether a certain foreign University is approved / recognized by the University Grants Commission (UGC)

OUSL selection past papers of Health science

I need some OUSL selection past papers of Health science please help me

How to do a Law degree?

I got 7A and 2B for O/L exam. I have done A/L in Science and I got 1C. I want to do a law degree. Plz inform me how to do it.

Financial Engineering aptitude test past papers

How can I get aptitude test past papers in Financial engineering.

Industrial IT past papers of aptitude test

I want industrial it past papers of aptitude test, How can i get them?

Free courses offered by Harvard University

Are there any Free courses offered by Harvard University?


Free courses offered by Harvard University

How to register for a degree programme in Ocean University?

Dear Sir/Madam,
I want to know can I apply for a degree Ocean University of Sri Lanka.
I did my A/L in 2017
results
C - Combined maths
S - Chemistry
S - Physics
z - 0.2033

Without A/L Common General Test and General English exams, Can I apply for University entrance?

Would you please let me know whether it is necessary to apply for Common Test and General English for 3rd shy private candidates if they have got highest results in first and second attempts for those two subjects?

Also now has changed one main subject at third shy

Will it be a problem to apply for university entrance if they do not apply for common test at the last attempt?

Bachelor of commerce (general) external degree past papers

I am going to face the bachelor of commerce (general) external degree test on next month 06. Please send me some past papers of selection test to my email.

OUSL BMS degree entrance exam past papers

I need past papers of OUSL BMS degree entrance exam.it will be helpful if someone can send the papers to my email address.

University of Sri Jayawardenapura external degree programmes

I did my A/L in 2017. I want to follow an external degree [BA English] in University of Sri Jayawardenapura. When can I apply?


University of Sri Jayawardenapura external degree programmes

I failed A/L Exam

I failed in A/L exam. I do not know what to do next. Please give me some ideas.

DTET NVQ level 4 accounting technicians past papers

DTET එකේ NVQ level 4 accounting technicians final exam eke past paper නැද්ද?

Qualifications needed to go to Australia as a hairdresser

Hi I want to know what our the qualifications I need to apply to Australia as a hairdresser for working.

Is this a problem to enter a foreign university

I have a problem. In Sri Lankan schools there are 13 grades. But I left school in grade 12. And did my A/L exam as a private candidate. I passed from exam. According to my School leaving certificate I passed grade 12 and I studied in grade 13. Will it be a problem to enter a foreign university?

මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලංකාවේ පාසලවල ශ්‍රේණි 13ක් තියෙනවා. ඒත් මම ඉස්කෝලෙන් අයින් උනේ 12 ශ්‍රේණියෙන්. උසස්පෙළ විභාගය පෞද්ගලික අපේක්‍ෂකයෙක් විදියට කළා. මම විභාගයෙන් සමත් වුණා. මගේ පාසල් හැරයාමේ සහතිකය අනුව මම 12 ශ්‍රේණිය සමත් වුණා. ඒ වගේම මම ඉගෙන ගත්තේ 13 ශ්‍රේණියට.
විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළු වීමට එය ප්‍රශ්නයක් වෙයිද?

Total blog entries: 74
Showing 1 to 30

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry