எம்மை தொடர்பு கொள்ளவும்

உங்களுக்கு FAT.lk அல்லது நாம் வழங்கும் சேவைகள் தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் இந்த படிவத்தை நிரப்புவதனூடாக எமக்கு அறியத்தரவும்.

எமது குழுவானது கூடிய விரைவில் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும்.
இணைப்பை சேர்க்க (PDF / JPG / PNG / DOC / TXT வடிவங்கள் மாத்திரம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சம் 4MB)

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry