எம்மை தொடர்பு கொள்ளவும்

உங்களுக்கு FAT.lk அல்லது நாம் வழங்கும் சேவைகள் தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் இந்த படிவத்தை நிரப்புவதனூடாக எமக்கு அறியத்தரவும்.

எமது குழுவானது கூடிய விரைவில் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும்.

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa