வலைப்பதிவு


அடையாள அட்டையின்றி சா/த பரீட்சைக்குத் தொற்றுவது எப்படி?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

என்.ஐ.சி இல்லாமல் நான் ஓ / எல்ஸுக்கு உட்காரலாமா?

Are there are alternatives for NIC that I can use to sit for O/Ls ?
If there is any, how should I apply.
I am sitting for O/Ls this year and I have a valid passport

க.பொ.த. சா/த கணிதம் - புதிய வகுப்பு

i like to begin new classes for GCE O/L and grade 9,10. if you want to get my service call me 0715382331

Is French available as a G.C.E. சா/த Subject?

Is French Language available as a subject in the GCE O Levels this year (2018)? Where can I get past papers?

சமூகவியல் பிரத்தியேக வகுப்பொன்றினைத் தேடுகின்றீர்களா?

I am personally wondering if there are tuition teachers to teach me Sociology in Sri Lanka for O/L doing the Cambridge Syllabus

சா/த முடிவுத்தாளில் எழுத்துப் பிழைகளுள்ளன

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

சா/த பரீட்சை பெறுபேறுகளை ஒன்லைன் இல் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி ?

I want to check my Ordinary level [O/L] exam results online. I know there is a website to view results but can not remember the web address.

சா/த வரலாறு கடந்த ஆவணங்கள்

I need history 2018 o/l past paper marking scheme English medium

சா/த பரீட்சையில் 9A சித்திகளைப் பெறுவது எப்படி?

How to get 9A's in O/L?... I am to face O/Ls this year so I want some tips/advise/guidelines ...please.

Want to know about சா/த grading system

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


Want to know about சா/த grading system

சா/த 2016 re-correctoin of results

When is the application closing date for O/L 2016 re-scrutiny of results?

இருப்பு தேற்றம்

ශේෂ ප්‍රමේයයෙන් සධනය කරන්න. x වර්ගය -3න් x වර්ගය -(2p-1)x + 2 බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂයත් x-2 න්, px වර්ගය -3x-6 බෙදූවිට ලැබෙන ශේෂයත් සමාන නම් p හි අගය සොයන්න.

க.பொ.த சா/த விற்கான வயதெல்லை

I want to sit for the G.C.E. O/L exams next year . But I will be 15 years old. Will I be allowed to do my exams?

க.பொ.த O/L சைவனேரி கடந்த ஆவணங்கள்

Please can u provide me the GCE O/L Saivaneri past papers in English medium.

சா/த கற்பதற்கான சிறந்த முறை எது ?

What is best way to study subjects such as Sinhala, Science, History for ordinary level exam by aiming for A passes?

Timetable of G.C.E. சா/த Examination 2017 - Old syllabus

Timetable of G.C.E. O/L Examination 2017 - Old syllabus

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 53
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 ICT for O/L and A/L