வலைப்பதிவு

Ask your questions

என் மகன் எந்த பாடத்திட்டத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் - உள்ளூர் அல்லது கேம்பிரிட்ஜ்

My son is in an International School, when he goes to Grade 9 we have to select whether he wants to do his O/L's following Local syllabus GCE O/L or Cambridge exams. I am a bit confused as the school follows the Local - Sri Lankan English Medium syllabus until grade 9 and then only he will be transferred to the Cambridge syllabus in Grade 9 to do his Cambridge exams in 2 years. Will it be a bit difficult to him to get adopted to the Cambridge syllabus and do the Cambridge exams. What do you think? Please advice whether I have to go for the Local Syllabus and if he studies local syllabus (O/L & A/L) incase if he goes abroad will that qualification be accepted?

Thanks a lot in advance.

சா/த பரீட்சை பெறுபேறுகளை எவ்வாறு தேடுவது ?

i couldnt find my o/l result which i sat in 2010 my index no is 634157 pls pls help me nw immedietly top urgent.tks

2011 சா/த பெறுபேறுகள்

Does anybody know when will the 2011 O/L results are going to be released.
I got a news saying that it will some time maybe i the middle of april,
Please tell if anybody has got anything on release date.

சா/த பரீட்சைக்கு நாம் எந்த பேனா / நிறங்களைப் பயன்படுத்தலாம்?

Are we allowed to use a fountain pen for GCE OL Exam ? If yes which colors are allowed ? What is your experience regarding fountain pens in an exam - will the invigilators confiscate it ? I am a student facing OL in 2022.

சா/த பரீட்சையில் 9A சித்திகளைப் பெறுவது எப்படி?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

சா/த முடிவுத்தாளில் எழுத்துப் பிழைகளுள்ளன

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

சா/த க்கான பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது

Now we have to fill the form to choose the subject which we are doing for O/Ls.

So from the first bucket, I selected Commerce. So there is a chance for all the students, We can select any medium.

So the problem is, I like English but my mom is telling that Sinhala Medium will be easy.

But there is another problem, I have to learn all the mathematical words in English.

So I am afraid of choosing Sinhala because I won't be able to handle that within two years.

And most of the classes are in Sinhala. So what should I do? If I continue with English, I am afraid, I won't be able to handle it, accounting part is easy for me in English but if I continue with Sinhala, I am afraid that, I won't be able to handle it too. Theory part is easy for me in Sinhala

க.பொ.த சா/த விற்கான வயதெல்லை

I want to sit for the G.C.E. O/L exams next year . But I will be 15 years old. Will I be allowed to do my exams?

அடையாள அட்டையின்றி சா/த பரீட்சைக்குத் தொற்றுவது எப்படி?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

நான் 2 வது முறையாக O / L கணிதத்தில் தோல்வியுற்றால், நான் A / L செய்யலாமா?

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

Want to know about சா/த grading system

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


Want to know about சா/த grading system

க்கு நான் எத்தனை முறை உட்கார முடியும். ஓ / எல்?

O/L උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද? Plz කියන්නකෝ.

சா/த 2016 re-correctoin of results

When is the application closing date for O/L 2016 re-scrutiny of results?

க.பொ.த O/L சைவனேரி கடந்த ஆவணங்கள்

Please can u provide me the GCE O/L Saivaneri past papers in English medium.

எனது படிப்பைத் தொடர முடியுமா?

I sat for O/L on 2000 and failed. I am working in UAE for the past 15 years. Is there any possibility to continues my studies? I am 36 years old.

சா/த பரீட்சைக்கு எத்தனைத் தடவைகள் தோற்ற முடியும்?

I want to know the number of times a person can sit for O/L exam.
And when we obtain the results sheet weather it shows the number of times we have sat for the exam. For example : Second shy, third shy etc.
Please help me.

ஓ / எல் தேர்வுக்கு எவ்வாறு தயார் செய்வது?

There is only just one more month for my GCE O/L exam.
How can I try to get an good results.
I also study private and wasn't able to study for the exams coz I was not well for a long period.
Can you give me some tips to get a good results within this one month?

மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் - தரம் 10 பாடத்திட்டம் அல்லது தரம் 11 பாடத்திட்டம்

What is more important to study for G.C.E. (O/L) examination? Grade 10 syllabus or Grade 11 syllabus. How much of Grade 10 syllabus comes for the OL paper?

நான் 3 வது முறையாக சா/த கணிதத்தை செய்யலாமா?

I am failed in O/L maths examination and I repeated my O/L maths for 2 times but I didn't get the result that I expected. Now I am doing my A/L final year. It is too difficult to manage my A/L subject with maths. Is there any solution ? Pls give me an idea. Can I do my O/L maths examination after my A/L? Dear sir /madam please give me a solution as soon as possible.

என்.ஐ.சி இல்லாமல் நான் ஓ / எல்ஸுக்கு உட்காரலாமா?

Are there are alternatives for NIC that I can use to sit for O/Ls ?
If there is any, how should I apply.
I am sitting for O/Ls this year and I have a valid passport

க.பொ.த. சா/த கணிதம் - புதிய வகுப்பு

i like to begin new classes for GCE O/L and grade 9,10. if you want to get my service call me 0715382331

Is French available as a G.C.E. சா/த Subject?

Is French Language available as a subject in the GCE O Levels this year (2018)? Where can I get past papers?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 62
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது