வலைப்பதிவு


இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி பரீட்சைத் திகதிகள்

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

இலங்கை வங்கியின் ட்ரைனி உதவியாளர்களுக்கான பரீட்சைத்தாள்கள்

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

வங்கி தேர்வு பாடத்திட்டத்தை எவ்வாறு பெறுவது

බැංකු විභාග සදහා ඇති විශය නිර්දේශ ලබා ගන්නේ කෙසේද?

உயர்தர பரீட்சையினை மேற்கொள்ளுவதற்கு வயதெல்லை உண்டா?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

2017 தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை திகதிகள்

Can someone tell me 2017 the exam date of Grade 5 Scholarship exam?
Thank you

கொரிய மொழி திறமை சோதனை - 2018

I want to apply for Korean Language Proficiency test 2018. When can I apply?

பொது கலைத் தகுதி (GAQ) பேராதெனிய குறிப்புக்கள்

I want to take the exam for teaching young learners , what do i need to study? Can i get any model questions?

CCNA / CCNP பரீட்சைகள்

I just want know, will I be able to sit for the CCNA/CCNP exams only, if possible please inform me about how to that.
thanks

ACCA ஆசிரியர்

I am looking for ACCA teachers. It would be highly appreciated if you could assist me. Thanking you. Dilkushi

ABE வணிக முகாமைத்துவம்

Please send me the Business Management Past Papers

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 49
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது