வலைப்பதிவுவங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள் - சம்பத் வங்கி

Dear Sir,
Please send me a trainee banking assistant exam past papers in Sampath bank (Medium - Sinhala)

இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி பரீட்சைத் திகதிகள்

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

இலங்கை வங்கியின் ட்ரைனி உதவியாளர்களுக்கான பரீட்சைத்தாள்கள்

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

உயர்தர பரீட்சையினை மேற்கொள்ளுவதற்கு வயதெல்லை உண்டா?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

IELTS கடினம் என்று நினைப்பது யார்?

Who thinks that IELTS is difficult?
There are easy and quick ways to get through IELTS easily.
Please contact for further details.

ABE வணிக முகாமைத்துவம்

Please send me the Business Management Past Papers

2020 ஆம் ஆண்டு தரம் ஐந்து உதவித்தொகை தேர்வு முடிவுகள்

How to check grade five scholarship exam results of 2020 online. When will the education ministry release the results.

பள்ளிகளில் கணிதம் கற்பிக்க தேவையான தகுதிகள் யாவை?

ගණිත විශය පාසල් තුළ ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය වන සුදුසුකම් මොනවද.?

என்னால் உ/த உயிரியல் விஞ்ஞானத்தினை மீள செய்ய முடியுமா?

I am 23 years old mother. I did my A/Ls in year 2012 (Bio science stream). Can I do A/L Bio science again for the second time

உள்நாட்டு வருவாய் தேர்வு கடந்த தாள்கள்

I would like to take the inland revenue exam. Could you please provide the year 2016 Tamil exam papers ? Anybody have?

Class for Society for Human Resource Management

Hi,
Good day.
Are you conducting on line class for SHRM - Society for Human Resource Management - Certified Professional exam (USA). Due to current situation exam will be going to held first week of June 2020.
Do you able to find out any suitable lecture for SHRM-CP exam? I do understand current situation in SL. However, hope you will be able to find out experience lecture who will be able to conduct online lecture for SHRM.

Highly appreciate your usual assistant and corporation in this regard.

Thanks & kind regards,

கொழும்பு மருத்துவப் பீடத்திற்கு நுழைவதற்கான அடிப்படைகள்

How many children from the island are selected for the medical faculty in colombo? and what are the achievements to fulfilled by a student sitting for G.C.E advanced level to get to Colombo medical faculty? (Ex:-District rank, island rank, z score for Gampaha district) thnx

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 56
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry