வலைப்பதிவு


உயர்தர பரீட்சையினை மேற்கொள்ளுவதற்கு வயதெல்லை உண்டா?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி பரீட்சைத் திகதிகள்

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள் - சம்பத் வங்கி

Dear Sir,
Please send me a trainee banking assistant exam past papers in Sampath bank (Medium - Sinhala)

இலங்கை வங்கியின் ட்ரைனி உதவியாளர்களுக்கான பரீட்சைத்தாள்கள்

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

கொழும்பு மருத்துவப் பீடத்திற்கு நுழைவதற்கான அடிப்படைகள்

How many children from the island are selected for the medical faculty in colombo? and what are the achievements to fulfilled by a student sitting for G.C.E advanced level to get to Colombo medical faculty? (Ex:-District rank, island rank, z score for Gampaha district) thnx

வங்கி தேர்வு பாடத்திட்டத்தை எவ்வாறு பெறுவது

බැංකු විභාග සදහා ඇති විශය නිර්දේශ ලබා ගන්නේ කෙසේද?

2017 தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை திகதிகள்

Can someone tell me 2017 the exam date of Grade 5 Scholarship exam?
Thank you

கொரிய மொழி திறமை சோதனை - 2018

I want to apply for Korean Language Proficiency test 2018. When can I apply?

பொது கலைத் தகுதி (GAQ) பேராதெனிய குறிப்புக்கள்

I want to take the exam for teaching young learners , what do i need to study? Can i get any model questions?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 51
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 A/L ICT Online Classes