கணக்கியல் (GCE Advanced Level), வர்த்தகக் கல்வி and கணக்கியல் (O/L)

ஆசிரியர்: Harry Perera (ஆண்‍) - B.com(special) University of Sri Jayawardenapura, Diploma in Accounting, Higher Diploma in Information Technology