2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - அம்பாறை

மாவட்டத்தில் - இரத்தினபுரமாவட்டத்தில் - கண்டி

மாவட்டத்தில் - கம்பகாமாவட்டத்தில் - களுத்துறை


மாவட்டத்தில் - காலி

மாவட்டத்தில் - குருநாகல்
மாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - கேகாலை


மாவட்டத்தில் - நுவரெலியா

மாவட்டத்தில் - பதுளை

மாவட்டத்தில் - புத்தளம்

மாவட்டத்தில் - மட்டக்களப்புமாவட்டத்தில் - மாத்தறை

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை