2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - அம்பாறை


மாவட்டத்தில் - கம்பகா


மாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - திருகோணமலை

மாவட்டத்தில் - மட்டக்களப்பு

மாவட்டத்தில் - மன்னார்

மாவட்டத்தில் - யாழ்ப்பாண

மாவட்டத்தில் - வவுனியா