2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கண்டி

மாவட்டத்தில் - களுத்துறை


மாவட்டத்தில் - குருநாகல்

மாவட்டத்தில் - கொழும்புமாவட்டத்தில் - மாத்தளை

மாவட்டத்தில் - வவுனியா

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 A/L ICT Online Classes