2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - அநுராதபுர

மாவட்டத்தில் - அம்பாறை


மாவட்டத்தில் - இரத்தினபுர


மாவட்டத்தில் - கண்டி




மாவட்டத்தில் - கம்பகா





மாவட்டத்தில் - களுத்துறை

மாவட்டத்தில் - காலி


மாவட்டத்தில் - குருநாகல்



மாவட்டத்தில் - கொழும்பு























மாவட்டத்தில் - கேகாலை



மாவட்டத்தில் - திருகோணமலை

மாவட்டத்தில் - நுவரெலியா


மாவட்டத்தில் - பதுளை


மாவட்டத்தில் - மட்டக்களப்பு


மாவட்டத்தில் - மன்னார்

மாவட்டத்தில் - மாத்தறை


மாவட்டத்தில் - மாத்தளை

மாவட்டத்தில் - யாழ்ப்பாண


மாவட்டத்தில் - வவுனியா