2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - அநுராதபுர

மாவட்டத்தில் - அம்பாந்தோட்டை

மாவட்டத்தில் - அம்பாறை
மாவட்டத்தில் - இரத்தினபுர


மாவட்டத்தில் - கண்டி


மாவட்டத்தில் - கம்பகா


மாவட்டத்தில் - களுத்துறை


மாவட்டத்தில் - காலி


மாவட்டத்தில் - குருநாகல்
மாவட்டத்தில் - கொழும்பு
மாவட்டத்தில் - கேகாலைமாவட்டத்தில் - திருகோணமலை

மாவட்டத்தில் - பதுளை


மாவட்டத்தில் - பொலனறுவ

மாவட்டத்தில் - மட்டக்களப்பு

மாவட்டத்தில் - மாத்தறை

மாவட்டத்தில் - முல்லைத்தீவு

மாவட்டத்தில் - யாழ்ப்பாண

மாவட்டத்தில் - வவுனியா