கணக்கியல் - சா/த Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் Home visits மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Nisansala Dissanayake (பெண்) - A graduate of Business Administration in Accounting (UOC), An experienced teacher in a recognized international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வாட்டல

வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் முகாமைத்துவம்

Yohan Cooray (ஆண்) - MSc in International Business & Marketing (Canterbury Christ Church University), Bachelor of (Hons) in Business Administration.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட

G.C.E. சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kamal Thushara (ஆண்) - BCom (Special) (Hons), MBA, CBA, CIMA (Passed Finalist), MAAT.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, ஜ-ஏல, ராகமை