கணக்கியல் - சா/த Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் Home visits மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Nisansala Dissanayake (பெண்) - A graduate of Business Administration in Accounting (UOC), An experienced teacher in a recognized international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வாட்டல

Online / Home Visit பயிற்சி

Pubudu Rathnasiri (ஆண்) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, களனி, கொழும்பு, ஜ-ஏல, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, பேலியகொடை, மாலபே, வாட்டல

Online / Home Visit பயிற்சி
வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் முகாமைத்துவம்

Yohan Cooray (ஆண்) - MSc in International Business & Marketing (Canterbury Christ Church University), Bachelor of (Hons) in Business Administration.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட

உ/த கணக்கியல் மற்றும் சா/த வணிக - சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Vajira Harshana (ஆண்) - 7 years experience as a private tutor and one year experience as a teacher at a private school.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, வாட்டல

GCE சா/த கணிதம், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

K.N Hansana (ஆண்) - Undergraduate of University of Kelaniya (bbmgt).
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, சேதுவை, ஜ-ஏல, நிட்டம்புவ, வாட்டல

G.C.E. சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kamal Thushara (ஆண்) - BCom (Special) (Hons), MBA, CBA, CIMA (Passed Finalist), MAAT.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, ஜ-ஏல, ராகமை

தனியார் வகுப்புக்களை - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் - கந்தானை

Rozanne (பெண்) - With a MBA and over 10 years private sector work experience i can guide students to understand concepts in a practical and easy method.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல