கணக்கியல் - சா/த Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் Home visits மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Nisansala Dissanayake (பெண்) - A graduate of Business Administration in Accounting (UOC), An experienced teacher in a recognized international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வாட்டல

உ/த 2020 கணக்கியல்

Tharaka Rajapaksha (ஆண்) - BSc. Mgt. Fin(sp), AAT Passed Finalist.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, கோனவல, சபுகச்கண்ட, பட்டிவில, மாகொல

உ/த 2020 கணக்கியல்
வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் முகாமைத்துவம்

Yohan Cooray (ஆண்) - MSc in International Business & Marketing (Canterbury Christ Church University), Bachelor of (Hons) in Business Administration.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட

கணக்கியல் / பொருளியல் / வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை - லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த

Piumi de Alwis (பெண்) - Masters in Professional Accounting (MPAcc), Bachelors in Business Administration, Abe - Graduate diploma in business management.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த

GCE சா/த கணிதம், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

K.N Hansana (ஆண்) - Undergraduate of University of Kelaniya (bbmgt).
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, சேதுவை, ஜ-ஏல, நிட்டம்புவ, வாட்டல

G.C.E. சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kamal Thushara (ஆண்) - BCom (Special) (Hons), MBA, CBA, CIMA (Passed Finalist), MAAT.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, ஜ-ஏல, ராகமை

சா/த (O/L) வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

Nadi Herath (பெண்) - MBA, BSc (Accounting) USJP.
இடங்கள்: கடவத்த

வணிக சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Evon Aravinda (ஆண்) - BSc (mgt) , AAT (final) , CMA (dip) , NIBM (dip).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, மாலபே, வாட்டல