வலைப்பதிவு

ICTICT

ஆன்லைன் வீணை வகுப்புகள்

I am music lecturer at Chennai offering online veena and vocal classes students from Colombo to learn carnatic music can easily contact me for the classes. Flexible timings, advanced course also to be taught.

கருத்திடுகை

Comment author woman

சங்கீதம் என் உயிரை விட மேலானது குடும்ப வறுமை காரணமாக என் லட்சியத்தை விட்டு விட்டேன் எனக்கு படிக்க மிகவும் ஆசை, எனக்கு வீணை படிக்க வேண்டும்

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG, GIF வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry