සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව සටහන් - මෘදු පිටපත්

Hi all, I am an English/Science/Math/Computer Graphics teacher and currently in need of some soft copies of O/L science notes for making tutorials. In exchange I can provide you with ebooks and educational software on any subject. Thank you in advance for your help.

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

how could I help your project. Wimal

Comment author woman

O/L walata short notes pdf walin ganna link ekak thiyenawada?

Comment author woman

O/l subjects vala short note ganda link ekak nadda

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry