සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு


பள்ளியை வாபஸ் பெறாமல் தனித்தேர்வராக உ/த பரீட்சை செய்ய முடியுமா?

මම school එකෙන් අස්වීම නොගෙන a/l exam private apply කලා. එතකොට application එක cancel වෙනවද ?ඇත්තටම මන් දැනගෙන හිටියෙ නෑ private apply කරන්න school එකෙන් අස්වීම ගන්න ඕනි කියලා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? ඒකට විසදුමක් තියෙනවද ? plz reply soon.

கருத்திடுகை

Comment author woman

Hi, I am a student waiting to write A/L exam in 2023 but due to me being sick I do not think I have enough attendance to submit through my school. I want to know if I can apply as a private candidate, if yes what can i do about projects and practicals? Please let me know.

Comment author woman

මම දන්නා තරමින් නම් එහෙම Application එක Cancel වෙන්නේ නැහැ. Private දාන්න ඉස්කෝලෙන් අස්වීම ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ මං දන්නා තරමින් නම්. පහුගිය දිනවල නමය ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගන්න දරුවෙකුත් අපොස උසස් පෙළ විභාගය ලියලා ඉහලින්ම සමත් වෙලා කැම්පස් සිලෙක්ට් උනා නේද පාසලෙන් අස්වීම නොගෙන. ඔබේ ප්‍රශ්නයට නිවැරදිම පිළිතුරක් හොයාගන්න නම් ඔබ ඔබේ පාසලේ උසස්පෙළ උගන්වන ගුරුවරයෙකුගෙන් මේ ගැන තවදුරටත් අහලා බලන්න.

Comment author woman

There is not connection with school leaving certificate with the exam according to my knowledge, It effect as 1st time, 2nd time etc. When you enter to a govern university will consider this. Wish you the best.

Comment author woman

No you can do the exam as a private candidate

Comment author woman

Application will not cancelled. But it may be effect, if u wish to enter a government University. Better to check with examination department

Comment author woman

ඉස්කෝලෙන් අස්වෙන්නේ නැතිව AL Private දන්න පුළුවන්

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry