සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

ictict

සා/පෙළ O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman
Comment author woman

please contact your school to find the number otherwise contact the department of examination with your details (full name, date of birth, exam year, national ID number etc) immediately

Comment author woman

my index number was lost can i find that

Comment author woman

I lost my index no please search and give me ordinary level 2008

Comment author woman

my o/l & a/l index number was lost .urgently need both index number . plz.msg only me .thank u

Comment author woman

I did my o/l exam 1975 and I lost my index number. I urgently need my index number. Plz mail me. Thank you.

Comment author woman

I lost my index no. How can I find out. Please help me

Comment author woman

i lost my index number. how can i find it . please help me.

Comment author woman

I have pased o/l examination in 2007.how can find my index number ?

Comment author woman

எனது சுட்டெண் தொலைந்து விட்ட்து ஆகையால் எனது 2004 ஆம் ஆண்டு எழுதிய சாதாரண தர பரிட்சை பெறுபேறு பெறுதல்

Comment author woman

මගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය නැති වෙලා. නමුත් මට මගේ ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය වෙනවා.මගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයෙන් විභාගයේ ප්‍රතිඵල දැනගන්න හැකිද ඒ ප්‍රතිඵල හොයා ගන්නේ කොහොමද. මම 2009 වර්ෂයේ විභාගයට පෙනී සිටි අයෙකි.

Comment author woman

මගේ o/l index number එක නැතිවී ඇත.

Comment author woman

2016 දෙසැම්බර් සාමාන්‍යෙපළ විභාගයට දෙමළ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සදහා පෙනී සිටියෙමි.මාගේ විභාග අංකය අස්ථාන ගතවී ඇත. ප්‍රතිඵල බලාගත හැකි වෙනත් ක්‍රමයක් කාරුණිකව දන්වන්න.

Comment author woman

My o/l index number is lost i want to find my index number? How can i find it? Please help me please. (2008) o/l exam

Comment author woman

How to find 1996 GCE O/L results?

Comment author woman

My index no is lost . How can I fine it. Please help me to find 21 December 1997

Comment author woman

I forgot my O/L index number. I want to find my index number.
Sujatha vidyalaya matara
2017 O/L

Comment author woman

Hi
I lives in Jaffna
I studies in Jaffna Hindu College
I lost my O/L index number.
Please help to find the O/L index number.

Comment author woman

මගේ O/L විභාග අංකය දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

Comment author woman

My O/L index number lost. Please help. How can I find it?

Comment author woman

Lost my O/L index number. How to find it?

Comment author woman

I forget my O/L index number. Please help to find it.

Comment author woman

Lost my index number please help me sir

Comment author woman

My O/L index number is lost. I want to find my index number. Please help me.

Comment author woman

My 2017 O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

Comment author woman

I studied G.C.E. O/L 2017 at Vavunia convent. I lost my index no. I want my index number? Please sent index no to my phone.

Comment author woman

My 2015 o/l index number is lost. I want to find the correct index number. How can I find it. Please help me.

Comment author woman

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?

Comment author woman

Sir, I losted my GCE. O/L result sheet in 2001. Private sector (Ampara District).
I want to find my index number also
How can I find it?
Please help me please sir.

Comment author woman

எனது பெயர் ஆறுமுகம் பகீரதன் நான் யா/உடுப்பிட்டி .அமெரிக்கன்.மிஷன்.கல்லூரியில் கல்வி கற்றேன் 2014 o level பரீட்சை எழுதினேன் ஆனால் சுட்டெண் மறந்து விட்டேன் தயவுசெய்து எனது சுட்டெண்னை எனது தொலைபேசிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்

Comment author woman

My O/L index number is lost. I want find my index number. How can I find it.? Please help me.

Comment author woman

my o/l & a/l index number was lost .urgently need both index number please help me to find out be course i am trying to work in middle east so they need my result sheets, kindly do the needful

Comment author woman

මාගේ විභාග අංකය නැතිවෙලා කරුණාකරලා මට විභාග අංකය ලබා ගැනීමට පුළුවන්ද?

Comment author woman

I lost my o/l index number.
I want to find my index number
Please help me?

Comment author woman

I lost my 2011 O/L index number please help me.

Comment author woman

Dear sir madam
Missing my o/l results sheet. Also I do not know my index number 2003. My school is B / Muslims center college in Gurutalawa, Walimada. Please if you can find help me

Comment author woman

My 2008 O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

Comment author woman

I could not remember my O/L index number in 2014. How can i know my number? please help me.

Comment author woman

Mage index number eka mathka na dn course ekakta oni wenawa 2015 O/L kale plz help me

Comment author woman

lost my 2017 A/L index number please help me.

Comment author woman

2002 I done o/l exam. I lost my index number. How can I find? Plz help me. My school St. Joseph balika vidhuhala Grandpass

Comment author woman

i forgot my O/L Index Number Year 2013

Comment author woman

I forgot my index number. I faced the O/L exam in 2015

Comment author woman

I have passed in o/l exam in 2014. i lost my index number. how can i find it . please help me.

Comment author woman

How can I find my index number? 2011 O/L examination please give me.

Comment author woman

I lost my index number

Comment author woman

I have lost my A/Level index number I faced A/Level Exam in the 2018.My school is President's College Kotte.

Comment author woman

I did my o/l in 2015 and I can not remember my admission number. Can I find that?

Comment author woman

I need to find my O/L index number year in 1987

Comment author woman

මම 2017 O/L කළා එත් මට index number මතක නෑ. සදුදා වෙන්න කලින් හොයා ගන්න විදිහක් කියන්න.

Comment author woman

I have done O/L exam in 2015.i cant remember my index number. How can I find it? Please help me soon.

Comment author woman

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

Comment author woman

My G.C.E. Ordinary level exam's index number is lost? How to find it?

Comment author woman

Lost my o/l index number at 2018. I need before next Wednesday. Please help me

Comment author woman

I lost my G.C.E O/L index number. I did O/L in 2011.

Comment author woman

මම o/l කරේ 2012 මම පාසලේන් ගත්ත වීභාග කොලය මගේ අතින් නැති වේලා මට ආය එක ගන්නේ කෝහෝමද ?

Comment author woman

මගේ විභාග අංකය දැනගන්න පුලුවන්ද

Comment author woman

I want my index number for O/L 2010

Comment author woman

I am lost my O/L result index number how to find

Comment author woman

Mama o.l kara 2007 mata mathaka na index nambar eka eka ganna udaw karannako

Comment author woman

நான் எனது 2018 o level சுட்டெண்னை மறந்து விட்டேன் தயவு செய்து எனது phone number ற்கு அனுப்பி வைக்கவும்

Comment author woman

මට මගේ O/l index number ඒක දැනගන්න පුලුවන් ද? කාල සටහන නැති වුනා

Comment author woman

Sinhala

Comment author woman

මගේ index number eka nathi vela pleaseeee hoyala denna mama O/L livva 2015 december vala pleaseeeee

Comment author woman

මට මගේ O/l index number ඒක දැනගන්න පුලුවන් ද? කාල සටහන නැති වුනා

Comment author woman

நான் 2010 ல் எழுதிய O/L பரீட்சையின் Index No தொலைந்து விட்டது எனவே அதன் பெறுபேற்றை பெறுதல்

Comment author woman

මගේ index number එක හොයල දෙන්න මට එය අමතක වෙල තියෙන්නේ

Comment author woman

Tamil

Comment author woman

මගේ o/l index number එක හොයගන්න ඔනී 2015 ඒක හොයගන්න උදව් කරන්න

Comment author woman

Mama 2016/ O/L exam ekata peni sitiya kenek.mata mage index number eka hoyala denna

Comment author woman

2018 O/L විභාගයේ index අංකය අමතක වි ඇත.,please help me

Comment author woman

මම o/L කරේ 2014 මගේ index no eka නැති වෙලා plz හොයන විදිහ දන්න කෙනෙක් කියන්න

Comment author woman

My O/L index number was lost i had face the exam in 2015 can i find it

Comment author woman

මගෙ index number මතක නෑ O/L ලියපු id එකත් නැති වුනා මට දැන් අයෙ O/L certificate එක ගන්න ඔනෙ 2008 O/L කරෙ.

Comment author woman

Hi
I lives in Talduwa
I studies in Dereniyagala Kathiresan Tamil Maha Vidyalaye.
I lost my O/L (2014)index number.
Please help to find the O/L index number.

Comment author woman

මගෙ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඕන

Comment author woman

මගේ 2013 උසස් පෙල විභාගයෙ විභාග අංකය නැති වි ඇත එය සොයා දෙන මෙන් කරුණකව ඉල්ලා සිටිමි.

Comment author woman

நான் எனது 2013/2014 o level சுட்டெண்னை மறந்து விட்டேன் தயவு செய்து எனது phone number ற்கு அனுப்பி வைக்கவும் gmail ற்கு அனுப்பி வைக்கவும்

Comment author woman

2008 අ පො සා ලිවුවෙ විබහග අංකය සොයාගැනිිමට මට උදවිකරන්න්

Comment author woman

මගේ o/l index number එක හොයගන්න ඔනී 2016 ඒක හොයගන්න උදව් කරන්න

Comment author woman

විභාග අංකය මතක නැ මට විභාග ප්‍රතිපල හොයාගන්න විදියක් දන්න කෙතනක් කියන්නකො

Comment author woman

G.C.E O/L (1998) And G.C.E A/L சுட்டெண்களை பெற்று தரவும். Please

Comment author woman

hello, my name is k.suventhirakumar, i wrote 2019 o/l exam but i lost my index number, i do not know how to find and check my result, please help me to find out my result, and i already send my document Examination department through email keeping requested document and payment sheet but i didn't get any information yet. please help me?

Comment author woman

mage adhyapana sahathika laba ganimata awashya wi atha namuth mata vibhaga anka mathaka naha mama ewa laba ganne keseda?

Comment author woman

මගේ සාමාන්‍ය පෙළ සහතික පත නැති වෙලා මට නැවත සහතික පතක් ලබා ගැනීමට හැකිද . 2013/ 2014 විභාගයට පෙනී සිටි අයෙකි.

Comment author woman

mage o/l index number eka nathi wela eka ganna widihak nadda

Comment author woman

මගෙ index number එක මතක නෑ. හොයලා දෙන්න පුලුවන් නම් 2017 O/L

Comment author woman

Maga O/Lsinhala 2 time (1999) exam result sheet aka missing. Pls help find the index number and sheet. exam eka gathiya amandoluwa maha vidayala

Comment author woman

මගේ 2017 O/L විභාග අංකය දැන ගැනිමට අවශ්‍යයි

Comment author woman

2017 O/L ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක මතක නැ පුලුවන්නම් හොයලා දෙන්න

Comment author woman

2016 GCE O/L Maths Results lost and forget my index no. Please send my index number.

Comment author woman

මාගේ නැතිවූ සා.පෙල විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද

Comment author woman

මට මගෙ O/L results ඔනෙ

Comment author woman

I am forget my 2015 GCE O\L & 2018 A\L intex number. My school name BT\BC\ anoor N C S valaichanai plz sent me my index number.

Comment author woman

I do not remember my 2009 O/L exams index number.

Comment author woman

2017 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විභාග අංකය මට ලබාගන්න කරුණාකර උදව් කරන්න

Comment author woman

I faced G.C.E. O/L exam in 2016 but I can not remember my index number. Can u help me?

Comment author woman

සාමාන්‍ය පෙල විභාග අංකය ලබා ගැනීමට

Comment author woman

I need to find my O/L index number in 2017

Comment author woman

2015 o/l විබාහග අන්කය සොයා ගැනිමට

Comment author woman

මා විසින් 2004 වර්ෂයේ හෝ 2005 වර්ෂයේ දී පුද්ගලික අයදුම් කාරියක ලෙස අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විෂය සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බප/මිනු හාපිටිගම මහා විද්‍යාලයේ දී පෙනී සිටියෙමි. මෙම ප්‍රථිපල ලේඛණය මා වෙත ලැබුනේ නැත. මා හට මෙම විභාග ප්‍රථිපලය අවශ්‍යව ඇතත් මේ වන විට මා සතුව විභාග අංකය නොමැත. එබැවින් මා හට මෙම කරුනු වලට අදාලව ප්‍රථිපල ලේඛණය ලබා ගැනීමට කටයුතු සිදුකර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry