සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

නැතිවූ උ/පෙළ විභාගය විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ උ/පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman
Comment author woman

I think you need to fill the following form and give it to the Examination department

Comment author woman

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට දෙවන වරට අයෙක් .මගේ විභාග අංකය මට අමතක වී ඇත. සොයා දෙන්න.

Comment author woman

I have lost my index number of LLB entrance exam for 2017/ 2018 academic year. May I know how can it find?

Comment author woman

Plz give me my A/l index number at 2015 A/l examination

Comment author woman

2017 A/L index number එක අමතක වෙලා. ඒක හොයලා දෙනවද?

Comment author woman

I lost my advance level index number 2017. How can I find it. Please help me.

Comment author woman

I forgot my 2011 A/level index number.
Is that possible to get my index number in online with NIC number?
Examination says that I have to fill a form and I can get it after 2 weeks. but I need it within 3 days. its urgent

Comment author woman

I have forgotten my A/Level index no. of 2017. So what is the solution? How I get know my A/level results? Please Help me.

Comment author woman

I forgot my A/L index number. How to find it?

Comment author woman

I want my O/L index number. I was sit back in 2014.

Comment author woman

Lost A/L Index number

Comment author woman

2014 A/L Commerce. I lost my A/L index number. Please help me.

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my A/L results in 2015 Sri Lanka.

Comment author woman

I lost my advanced level index number exam in 2016. Can I know it please?

Comment author woman

Please send me my index number 2017 advance level exam.

Comment author woman

My A level examination index number is missing i need to find it out

Comment author woman

Hello,
I forget my O/L and A/L Index number now i;m here in middle east looking for job now i need to get my result sheets please help me to find out.
thank you

Comment author woman

මාගේ විභාග අංකය සොයා ගැනීමට අවශ්‍යයි

Comment author woman

I lost my AL index no. I have a job interview tomorrow so i need to find out it as soon as possible

Comment author woman

I forgot my 2018 A/L index number. How can I find it? I contacted examination department but they just told me to wait till results come to the school. Please help me with this issue.

Comment author woman

I forgot my 2018 a/l index number how i get it?

Comment author woman

I lost my a/l index number
Please help me
Emergency
2018 a/l arts batch

Comment author woman

2018 A/L index number එක අමතක වෙලා. ඒක හොයලා දෙනවද?

Comment author woman

My index number loss. Please show my index number.

Comment author woman

කරුණාකර මගේ 2017 a/l exam no. සොයා දෙන්න

Comment author woman

Please get me a 2017 advance level index namber

Comment author woman

I forgot my git index number in 2016 please emergency

Comment author woman

මගේ විභාග අංකය මතක නැත,සොයාගන්න හැකිද

Comment author woman

i lost my git examination number 2016. how can i find it

Comment author woman

මාගේ අ.පො.ස උසස්පෙල විභහාග අංකය නැතිවී ඇත. මා නැවත එය ලබා ගන්නේ කෙසේද?

Comment author woman

Find my index number

Comment author woman

මාගේ දහම් පාසල් අවසාන විබාගයේ විබාග අංකය නැති වී ඇත කරුණාකර එය සොයා දෙන්න.

Comment author woman

මාගෙ උසස් පෙල විභාග අංකය නැති වී ඇත. සොයා ගන්නේ කොහොමද

Comment author woman

මගේ a/l විභාග අංකය නැතී වෙලා ඒක හොයා ගන්නේ කොහොමද මං 2016 a/l කරේ

Comment author woman

I have lost my Advanced Level examination 2018 index number technology stream

Comment author woman

මගේ විභාග අංකය නැති උනා.මට ඒක ගන්න පුලුවන්ද

Comment author woman

Mage vibahaga anke nethiwela mata eka danaganna puluvan vidihak thiyenavada? e kohomada?

Comment author woman

මගේ 2018 AL විභාගයේ විභාග අංකය නැති වී ඇත.මට එය සොයාගත හැකිවන්නේ කෙසේද?

Comment author woman

I need my 2014 advance level index number and i need my advance level result

Comment author woman

Mage index number hoygnna one

Comment author woman

මගේ විබහග අන්කය අමතක වී ඇත එය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යය එය ලබා ගන්නෙ කෙසේද?

Comment author woman

A/L 2019 විභාග අංකය නැති වී ඇත එය සොයා ගැනිමට අවශ්‍යව ඇත

Comment author woman

මම උසස් පෙළ කරේ 2017.මට දැන් විභාග අංකේ මතක නෑ.ඒක හොයා ගන්නේ කොහොමද?

Comment author woman

I lost my advanced level index number 2020. how can find it please help me.

Comment author woman

I forget my 2020 a/l index number. Please check and send me

Comment author woman

Plz give me my o/l index number at 2017 o/l examination

Comment author woman

I have forgotten my AL index number year of 2007. There is any chance to find it out?

Comment author woman

If you know tell me one how to find my al examination index number. Year is 2020 . I miss my index number

Comment author woman

I have lost my A/L exam index number

Comment author woman

Mage a/l 2010 index number eka miss una. mage numbereka hoyala denna

Comment author woman

2020 A/L mage index number eka hoyala denna

Comment author woman

මගෙ 2015 A/L විභාග අන්කය හොයල දෙනවද

Comment author woman

I lost my A/L index number 2015

Comment author woman

I lost my 2020 a level index number.it was the first shy. can you help me to find out it?

Comment author woman

මට 2020 A/L exam index number 1 මතක නැති නිසා මට එය ලබා දෙන්න

Comment author woman

I have lost my index number a/l exam of 2012

Comment author woman

මම 2020 A/L ලිව්වා මගෙ විභාග අංකය මතක නෑ අනේ මට උදව් කරන්න ලොකු දෙයක්

Comment author woman

Index no eka labaa denna 2020 A/L

Comment author woman

2021 උසස් පෙළ විභාගයට සහභාගී උනෙමි විභාග අංකය සොයා ගැනීමට නොහැක.

Comment author woman

Can you find my 2020 a/l index number

Comment author woman

I lost my advance level index number 2020. How can I find it please help me.

Comment author woman

I have lost my 2020 al index no. How can I get it?

Comment author woman

I lost my AL exam index number, can you help me?

Comment author woman

මගේ 2020 (අ.පො.ස) උසස් පෙල විභාග අංකය සොයා දිය හැකිද?

Comment author woman

2020 උසස් පෙල සදහා මුහුන දුන් මට මාගෙ විභාග අංකය අමතක වි ඇත එය සොයා දෙන්න මා හට උදව් කරන්න

Comment author woman

I need find my A/L index number 2020

Comment author woman

2020 අපොස උ.පෙළ විභාගයට මා පෙනී සිටියද මාගේ විභාග අංකය අමතක වී ඇත.මා හට එම අංකය සොයා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.

Comment author woman

Please help me to find my A/L index number in 2017

Comment author woman

I want to know my index number

Comment author woman

I have lost my 2017 A/L index number. Could you please find it for me

Comment author woman

I want to know my AL results (2005) and my OL results (2001)

Comment author woman

Can you give me my 2019 Al index number?

Comment author woman

how to get my 2019 a/l index no

Comment author woman

Mge index number eka nathiwela 2017 exam eke hoya dent udw krnta

Comment author woman

mage vibhage anke mathaka ne ,2014 al id eken gann vidiyak nedda aka

Comment author woman

2019 A/L Art. I lost my A/L index number. Please help me

Comment author woman

Please help me 2015th A/L exam index number

Comment author woman

I need to find my 2016 A/L exam index number

Comment author woman

I forgot my 2011 A/level index number.
Is that possible to get my index number in online with NIC number? its urgent because i want to apply online application

Comment author woman

Plz give me my A/l index number at 2019 A/l examination

Comment author woman

මම දෙවන වර ඉංග්‍රීසි විෂය ලිව්වා.application එකකට apply කරන්න index number එක අවශ්‍යයි.මට එය හැකි ඉක්මනින් ලබා ගන්න උදව් කරන්න.

Comment author woman

I cant remember my 2019 a/l index number how can i get it please if u can help me to find it

Comment author woman

I lost my advanced level index number 2016.how can I get it?

Comment author woman

විභාග අංකය සොයා ගැනීමට විස්තර එව්වා ජුලයි 20. ඊමේල් එක ලැබුන කියල දැන්නුවා අගෝස්තු 2. තාම ලැබුනේ නෑ! කොහොමද ගන්නේ?

Comment author woman

2018 උසස් පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලිව්වා. විභාග අංකය සොයා ගැනීමට අවශ්‍යයි

Comment author woman

I lost my advance level exam index number in 2018. Plzz help me

Comment author woman

2001 උසස් පෙළ විභාග අංකය ලබා දෙන්න

Comment author woman

Lost my index number.I would like to know my index number in Advance Level Examination in 2018

Comment author woman

I forgot my index number I need a/l results

Comment author woman

Need to find my A/L exam Index no. Did it in 2007

Comment author woman

2018 උසස්පෙල ගණිත අංශය, විභග අංකය මතක නෑ.

Comment author woman

i forgot A/l exam number. please provide it. 2020

Comment author woman

මගේ විභාග අන්කය නැති වී ඇත එය දැනගැනීමට අවශ්‍යයි

Comment author woman

I lost my A/L results and index number. please I need to know how to get it.

Comment author woman

මම 2005 වර්ශයේ උසස්පෙල විභාගයට පෙනීසිටියෙමි.මට මාගේ විභාග අංකය දැනගැනීමට අවශ්‍ය වී ඇත.එය සිදුකරගන්නේ කෙසේද.

Comment author woman

I want to know my A/L index number 2019

Comment author woman

2007 වර්ශයේ උසස් පෙළ විභාග අංකය කලා විශය

Comment author woman

How to get index number?

Comment author woman

Forgot my git index number (2019). Can you please help me to find it?

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry