සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

chemistrychemistry

1998 වසරේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Call 1919 (Government Information Center) or Inquire online from the department of examinations (http://www . doenets . lk/exam/contact.html) I am pretty sure that, your results (1998 results) are not digitized. So, you probably have to go all the way to Isurupaya to get them.
Callers outside Sri Lanka should dial this number to reach the Government Information Center - +94 11 4 191919

Comment author woman

Call 1911 - 24 hour service from examination dept or contact directly via

Department of Examinations
P.O. Box 1503,
Colombo, Sri Lanka.
Telephone:
+94-11-2786200, 2784203/4
Fax : +94 - 112785220
Email : exams@doenets.lk

or visit

http://www . doenets . lk/exam/contact.html

and fill inquiry form and send.  

Good Luck!

Comment author woman

1919 - government information system may help you or you can visit to isurupaya- Examination dept. to inquire the results. Good Luck.

Comment author woman

Generally, the school has the complete result sheets of the all the students who had sit from that school. If you could get touch with the School which you appeared for the exam, you could easily find the Index Number and Result, First of all kindly consult your school.

Comment author woman

I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka but I forgot my index number.

Comment author woman

I need to see my O level results which sat in 2010, and tried on the website doenets it could not. Pls can u help me in this regards.

Comment author woman

i want to check my 2008 o/l exam result. i know the index number how i check my result.please help me

Comment author woman

I wont to check my 1998 o/l exam result

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka and index no

Comment author woman

you can get that from your school. They have all the details of you. Else you have to go to DOE (Department of Education).

Comment author woman

I lost my O/L result sheet 2014.
Plzzzz reply me soon help me someone

Comment author woman

check O/L results -1997

Comment author woman

2008 සා/පෙ ප්‍රතිඵල බලන්නෙ කොහොමද?

Comment author woman

I want to check my ordinary level and advanced level result for 2005 and 2008. Please help me.

Comment author woman

நான் எனது A/L 2017 சுட்டெண்
Maranthu veddan please enathu intex namber enathu mobil namberukku sms siyavum

Comment author woman

Dear Sir
I forgot my O/L and A/L results index number. Please help me to find my index numbers.

Comment author woman

I would like to know about my O/L (ordinary level) examination results in 2014. I do not know there is a results how to get?.

Comment author woman

I lost my A/L index number (2016)

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 2017 Sri Lanka

Comment author woman

How to find my index number of 2017 GCE O/L? Pls msg my email.

Comment author woman

I forgot my index number.l want to know my O/L results in 2017 Sri Lanka

Comment author woman

Searching my index number

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 2017 Trincomalee

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 2011

Comment author woman

I did GCE O level in 2011. But I lost my index number. Plzzz help me to find it. Thnx.

Comment author woman

நான் எனது 2014 o level சுட்டெண்னை மறந்து விட்டேன் தயவு செய்து எனது phone number ற்கு அனுப்பி வைக்கவும்

Comment author woman

I did o/l exam 2015 but I want my index number because it was lost

Comment author woman

Can I have my gce ordinary level results of 1998?

Comment author woman

I have forgotten My GCE (A/L) Index number of 2010. How to find it ?

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 2017

Comment author woman

How to check my index number?

Comment author woman

I lost my o/l index no(2008)

Comment author woman

A/L 2017 GIT exam index number එක නැතිවෙලා number එක හොයලා දෙන්න පුලුවන්ද?

Comment author woman

I forgot GIT exam index number. How to find now?

Comment author woman

I want to know my index number.git exam in 2017

Comment author woman

I forgot my o/l index number 2016 and 2nd shy math 2017

Comment author woman

Ennudaya index number maranthu vittathu athai anuppi vaikkavum 2013 O/L

Comment author woman

Missing My Index Number G.C.E O/L

Comment author woman

I forget my o/l index number 1999. Please help me find my index number. I studied at Nugawela boys school. Kandy district.

Comment author woman

please send my o/l index number to find my o/l result.

Comment author woman

It must be with your school , please check with your school.

Comment author woman

Just dial 1919 and ask for the procedure

Comment author woman

oya hoyagattada index number aka

Comment author woman

Mage o/l index number eka hoyagnna puluwanda 2010

Comment author woman

Sinhala

Comment author woman

Sinhala

Comment author woman

I forget my A/l index no. plz send me. 2018 batch

Comment author woman

Mta mge 2009 O/L, 2012 A/L result sheet 2kma ganna puluwanda school ekata yanna natuwa

Comment author woman

විභාග අංකය නැති වී ඇත.මට 2010 o/l ප්‍රතිඵල ලබාගන්න පුලුවන්ද

Comment author woman

mn exam ol kare 2016 .mata scl ekata ynne nathuwa result sheet eka internet ekn ganna puluwnada

Comment author woman

I forgot my index number o/l 2009

Comment author woman

I want know my 2012 a/ l index number , can u help me

Comment author woman

I want to know my O/L results in 1996 and 1997 Sri Lanka but I forgot my index number.

Comment author woman

I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka but I forgot my index number.

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 2019 Sri Lanka and index no

Comment author woman

I want to know my O/L examination result in 1997 Sri Lanka. But I forgot my index number.

Comment author woman

Plz mage 2014 o/l index number ekai 2017 a/l index ekai nethiwela.monawada man karanna oni

Comment author woman

எனது பரிட்சை சுட்டெண்னை மறந்துவிட்டேன் என்னுடைய பெறுபேறு தேவை 2019 க,பொ.த சா/த பெறுபேறு

Comment author woman

1998 මා O/L කල අතර මගේ රිලස්ට් ෂීට් එක නැතිවී ඇත. එය ලබා ගත හැකිද?

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka and index number and i tried on the website doenets it could not. Pls can u help me in this regards

Comment author woman

මගේ 2010 වර්ශයේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රථිපල ගන්න විදිහක් නැද්ද අන්තර්ජාලයෙන්

Comment author woman

2017 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත ලබා ගන්නේ කෙසේද?

Comment author woman

2005 O/l result gannalink ekak kiyannako index no mathakai

Comment author woman

I forget my index number . Please can you give me searching my index number

Comment author woman

මම සාමාන්‍ය පෙල විභගය 1995/96 වසරේ ඉදිරිපත්වු අතර විභග අංකය මතක නැත.මා හට අධ්‍යපන සහතිකයක් ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද.

Comment author woman

Mage 2000 o/l kale mage index number eka nathiwela mata mage results danaganna kramayak nadda

Comment author woman

I forgotten my 0/ l (2014) index number (I wrote second attempt in English)

Comment author woman

1998 සාමාන්‍ය පෙළ result ලබාගැනීම සදහා අප හට උදව් විය හැකිද

Comment author woman

Mama 2016 o/l davani vathavata english livva mata index number aka mathaka na mata index number aka khomada dana ganna puluvan

Comment author woman

I miss my OL exam index number plz help me

Comment author woman

Mata 1999 O/L resalt sheet eka ganna oni. Eka ganne kohomada?

Comment author woman

I wrote my o/l on 2021.01.03. I forget my index number so please consider my request

Comment author woman

Mge o/l index nu eka mthka na.pravate exm kre mn khmd result sheet eka gnne plz help me

Comment author woman

I forgot and my o/l index number 2008. Please help me to find out. it is very urgent

Comment author woman

I want to get advanced level result for 1998 for Romania jobs. How to get?

Comment author woman

I want to know my G C E O/L 2003 results

Comment author woman

I am forgot O/L results index Number 2016 please help me to find my index Number. Send my mobile and.

Comment author woman

මට 2019 Git exam එකෙ Index no එක මතක නෑ, ඒක ලබා ගන්න උදවු කරන්න.

Comment author woman

I want to know my O/L results in 1999 Sri Lanka but I forgot my index number.

Comment author woman

මගේ විභාග අංකය අස්තාන ගතවී ඇති අතර මට එය ඉක්මනින් අවශව අත.මට එය ලබාගත හැකිද?එ සදහා මා කුමක් සිදුකර යුතුද?.

Comment author woman

How to o/l exam result check 1998?

Comment author woman

1998 මගේ o/l ලකුණු ගන්න පුළුවන් වෙයි ද.?
හැබැයි මගේ අංකෙ මතක නැහැ.
පුළුවන් නම් කරලා දෙන්න කො Please

Comment author woman

I want to know my O level results in 1995 and 1997 forget my index number pls

Comment author woman

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1996 Sri Lanka and index no

Comment author woman

මම 2017 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කරේ.නමුත් මා පාසලෙන් ලබා ගත් ඕලෙවල් රිසාල්ට් ශීට් එක මගෙ අතින් නැති උනා.නැවත් ඕලෙවල් රිසාල්ට් ශීට් එක ලබා ගන්නෙ කෙසේද? සහ මගේ විභාග අංකය මට අමතකයි එය දැනගන්න පුලුවන්ද?.රැකියාවකට අයදුම් කිරීම සදහා මෙය ඉතාමත් වැදගත්.

Comment author woman

1998 මගේ o/l ලකුණු ගන්න පුළුවන් වෙයි ද.?
පුළුවන් නම් කරලා දෙන්න කො Please

Comment author woman

O/l results

Comment author woman

Mage 2000 o/l prathipala gana balaganne kohomada Mage prathipala satahana nathi wela

Comment author woman

Mage 2020 OL Result ganne kohomada?

Comment author woman

Could I get my index no of piriwan final examination.

Comment author woman

I forget my index no in 1998 GCE O/L exam. Can I get that?

Comment author woman

How to get my 1998 o/l result sheet?

Comment author woman

1997 O/L result

Comment author woman

Plz help me to get my 2017 o/l result sheet or index number

Comment author woman

I want to know my O/L exam index number in 1998. How I find it?

Comment author woman

Please help me to get 1995 O/L results, let me the process

Comment author woman

நான் எனது சுட்டெண்ணை மரந்து விட்டேன் தயவு செய்து தேடி என் தொலைபேசி என்னுக்கு அனுப்பி வைக்கவும்

Comment author woman

මගේ සාමාන්‍ය පෙල විභාග ප්‍රතිඵල ලභාගන්න පුළුවන් ද?
විභාග අංකය මතක නෑ

Comment author woman

Please, sent my G.C.E O/L result's
Year 1999

Comment author woman

நான் 1999 ஆம் ஆண்டு சாதாரண தர பரீட்சையினை எழுதினேன். எனது பெறுபேற்றினை எனது phone nomber க்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry