සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

රියදුරු උපදේශක

Are there any courses in driving?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

රියදුරු පුහුනුව කිව්වෙ බර වාහන ද .මන් බර වාහන කෝස් ඵකක් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නව .විස්තර denaganna puluwanda

Comment author woman

රියදුරු උපදේශක විභාගයට පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද? නැවත විභාගය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද?

Comment author woman

රියදුරු උපදේශක වීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ පන්ති ප්‍රශ්න විස්තර අවස්‍යයි

Comment author woman

මාගේ සහෝදරයාට අයත් රියදුරු පාසලක් තිබේ දැනට සහෝදරයා මිය ගොසින්ය. මා හට රියදුරු උපදේශක බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා නැවත පරීක්ශනය පවත් වන්නෙත් කුමන වසරේද?

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry