සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

ictict

කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළුවීමේ නිර්ණායක මොනවාද?

How many children from the island are selected for the medical faculty in colombo? and what are the achievements to fulfilled by a student sitting for G.C.E advanced level to get to Colombo medical faculty? (Ex:-District rank, island rank, z score for Gampaha district) thnx

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Dear Sir/Madam,
I did A/ Levels in 2017. May I know how to get an application form to apply Faculty of Medicine?

Comment author woman

සර්,
2020 A/L 3rd shy Bio old syllabus එකෙන් විභාගය කරොත් කොලඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් medical faculty ලමයි කොච්චර ගන්නවද?

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry