வலைப்பதிவு

GAQ பேராதெனிய குறிப்புக்கள்

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

சா/த விஞ்ஞான குறிப்புக்கள் - - மென் பிரதிகள்

Hi all, I am an English/Science/Math/Computer Graphics teacher and currently in need of some soft copies of O/L science notes for making tutorials. In exchange I can provide you with ebooks and educational software on any subject. Thank you in advance for your help.

சா/த முடிவுத்தாளில் எழுத்துப் பிழைகளுள்ளன

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

Want to know about சா/த grading system

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


Want to know about சா/த grading system

ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

Dear Sir
I want to sit for Uva Wellassa University aptitude test 2018 intake. When is the application closing date. Can you please give information?
Thank you


ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

Technical college NVQ level 4 past exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி பரீட்சைத் திகதிகள்

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

க.பொ.த உ/த விஞ்ஞானப் பிரிவு ஆங்கில மொழி மூலமான குறிப்புகள்

Hi, is there anyone here doing their local AL science stream English medium this year? Or anyone who did it last year? If so pls can u share me your notes with me? I will get a copy of it and return it carefully. Pls anyone here willing to help me?

வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள் - சம்பத் வங்கி

Dear Sir,
Please send me a trainee banking assistant exam past papers in Sampath bank (Medium - Sinhala)

நான் ஒரு சொல்திறன் (எலெக்ட்யூஷன்) ஆசிரியராக முடியுமா?

I am a teacher and I am 27. I have not done elocution examinations. Let me know if there is a possibility of following a course of elocution at this age. I would be glad to have that qualification .

க.பொ.த உ/த இற்கு ஒரு ப்ரத்தியர்கப் பரீட்சாத்தியாக எண்ணெய் பதிவு செய்து கொள்வது எப்படி?

Dear sir/madam
How can I do gce advance level as a private candidate. And I want to know ,where and when can I submit my competency project.please if anyone can help me with my question it will be helpful.
Thank you.

இலங்கை வங்கியின் ட்ரைனி உதவியாளர்களுக்கான பரீட்சைத்தாள்கள்

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

OUSL ஆங்கில பட்டத்திற்கும் USJP ஆங்கில பட்டத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

Open university English Degree ekei, Jayewardhanapura English Degree ekei tiyana wenasa mokakda?
Deken mona degree eka kalothda Teaching apply karanna puluwan?

நாடகம் மற்றும் சொல்வன்மையில் சிறப்புத் தேர்ச்சிப் பெற்ற சொல்திறன் (எலெக்ட்டியூஷன்) ஆசிரியர்கள்

I am commencing my next Diploma class for those interested in becoming elocution teachers specializing in Speech and Drama, on 20th June 2009. For more details about myself and/or the course contact me.

இலங்கை சட்டக்கல்லூரி நுழைவுத்தேர்வு - நுழைவுத் தகைமைகள்

I want to enter to the Sri Lankan Law college. I have passed only O/Ls. With this qualifications, can I sit for the Law entrance exam?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 518
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 A/L ICT Online Classes