බ්ලොග් අඩවිය

advertise here

ඉංග්‍රීසි කථනය පිළිඹඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

Special offer for first 175 students
Diploma in Spoken English
course fee-7500 = only
Duration - 3 Months

ස්පාඤ්ඤ හා චීන භාෂා පාඨමාලාවක් සොයමි

Lookin For a spanish and chinese teacher,or place to learn,at the moment i am leving in Negombo,can you Help me to Find?

විනෝදයෙන් මැහුම් කලාව ඉගෙන ගන්න

Join Stitch Hut and have fun learning the art of sewing.

The Stitch Hut is a place to learn the basics and the value of sewing. in an atmosphere of mutual support.
Its a place to bring out your creativity by art and design. its not only sewing but to love what you sew with the use of machines and creative mind.

You have the freedom of bring a group of friends for a day out program and spend the day with fun activities of designing.

for more details please do mail me or contact me so that i could give you more details.

Location - Wattala
Please do contact me if you are interested and are willing to travel to Wattala only

අන් අයට වඩා පියවරක් ඉදිරියෙන් සිටීමට මම මගේ සිසුන් උගන්වමි

Hello everyone. I am Panthea.My motto is I teach my students to be a step ahead from the rest of the world.

I teach children between the ages of 4-18 years.I also teach young adults and professionals who are in desirous of mastering the art of speaking effectively.
The courses that I offer are;

Speech & Drama[elocution], Oral Communication, Public Speaking, ESOL,Personal & Professional Communication.

My students are sent for British examinations held bi-annually and annually.They are namely; Trinity Guildhall, Thames Valley University, UK & Victoris College,UK.

I also train teachers and conduct workshops.

Over the years my students have produced splendid results.

Call me to register for the new sessions.

I teach at Etul Kotte, Nugegoda and Colombo 06. 

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්යාපන ක්‍රමය පිළිබඳ විග්‍රහයක්

In overall Sri Lankan Education system inherit its own weakness due to poor attention on quality of education. The major reasons are unnecessary competition created by 5 year scholarship exam & some of screening criteria in AL exams papers which make undue complications of question papers rather than assessing knowledge in fare manner. Unequal infrastructure in the education system is one major barrier which is failed to give equal opportunity students elsewhere in SL. Poor attitude of teachers as well their poor commitments for reaching to the heart of student. The GAP between teachers & students are ever widening. there is no proper system to evaluate & rewards really committed teachers. Systems not reward teachers i.e student performance linked to evaluation of teachers. Teachers are severely lacked with psychological aspects of the teachings most of teacher are not real leader to motivate the students to desired paths.

Online Vocal and Veena Classes SI

I am music lecturer at Chennai offering online veena and vocal classes students from Colombo to learn carnatic music can easily contact me for the classes. Flexible timings, advanced course also to be taught.

විදුලි සංදේශ අධ්‍යයනය - සටහන්

Need for Telecommunication Engineering Notes [soft copy]
Email to me

පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුලත් කර නොගැනීම සම්බන්ඳව අභියාචන ලිවිය යුත්තේ කෙසේද?

ගරු මහත්මයානෙණී/ මහත්මියණී ! පළමු ශ්‍රේණියට මාගේ දරුවා ඇතුලත් කර නොගැනීම සම්බන්ඳව විදුහල්පති තුමා වෙත යොමු කල යුතු අභියාචන ලිවිය යුත්තේ කෙසේද කියා මා හට දැනුවත් වීමට අභියාචනා ආකෘතියක් ලබා දෙන ලෙස කාරුණීකව ඉල්ලා සිටිමි.මාගේ ඊ මේල් ලිපිනයට එම  තොරතුර දැමීමෙන් පසුව ජංගම දුරකථනයට කෙටි පණිවුඩයක් එවන ලෙස කාරුණීකව ඉල්ලා සිටිමි.ස්තුතී

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 583
570 සිට 583 දක්වා පෙන්නුම් කරයි