குழந்தைகளுக்கான ஐடி வகுப்புகள்

Tharanga Premaratne (ஆண்) - Certified Microsoft Technology Specialist, Over 14 years in the IT sector.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT

Isuru Kariyawasam (ஆண்) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த உ/த மற்றும் GIT
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மாணவர்கள் ஐந்து

Chathumadhuri Ratnayake (பெண்) - Diploma in ICT [BCS], BA Spl. in Japanese & ICT.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடுவெல, பத்தரமுல்ல, மாலபே

உ/த மற்றும் சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - Home Visits

Isuru Kariyawasam (ஆண்) - Over 5 years experience as an ICT teacher.
இடங்கள்: அம்புல்தேனிய, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, பிட கோட்டே, மடிவெல, மஹரகம, மிரிஹான

ஆங்கிலம் மற்றும் IT for All

Priya (பெண்) - In Technical and Vocational Education, International School and Higher Education sector.
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல

IT Teaching - தரம் 1 to உ/த

Ruwan SK Jayawardhana (ஆண்) - BIT Bachelor of Information Technology (Colombo), MBCS (UK), 12 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம

Information and Communication Technology

ஆசிரியர்: Mrs. Amarathunga (பெண்‍) - Diploma in Computer Studies, BCC Professional graduate level, NCC International Diploma in Computer Studies

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்