ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 11 மற்றும் உ/த

Faith Educational Institute - Has been in the educational industry for the past 3 years and developed students to reach their dream results.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

LRE English Academy 1992 - Special classes for O/L students, Special attention for weaker students.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

St. Michaels Academy - 10 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, தேஹிவல

பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Krishani Kumarasinghe (பெண்) - An experienced teacher of English Literature for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் பயிற்சி - மொழி / பேச்சுத்திறன் - குழு / தனியார்

Hasitha Gunasekara (ஆண்) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த (ஆங்கிலம் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி)

M.S.Mohamed Imthiyas (ஆண்) - BBA (Hons) sp. in Marketing, Certificate in BA (CIMA).
இடங்கள்: அக்கரைப்பற்று, அம்பாரை, கண்டி, கல்முனை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, நிந்தவூர், பழமுனை, பேருவளை, மாவனல்லை

பயிற்சி வகுப்புக்களை - தேஹிவல

Nikita (பெண்) - Qualified Teacher and Psychologist. Over 10 years experience. Specialize in weak students to bring them up to standard.
இடங்கள்: தேஹிவல

ஆங்கிலம்/ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம் வகுப்புக்களை

Rashmi Kadawatha Arachchi (பெண்) - Reading for two degrees; BA(Hon) Criminology and Criminal Justice (University of Sri Jayawardenepura) and LLB (UK).
இடங்கள்: தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

ஆங்கிலம் மொழி - For all grades, Spoken English

English Language Centre - Offering classes for Students school leavers and job seekers.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, தேஹிவல

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், இலக்கியம் classes

Mrs. Fernando (பெண்) - Graduate of University of Kelaniya [B.A], TEFL qualified, DELF.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல

English and Spoken English classes

ஆசிரியர்: Yasmin Madawala (பெண்‍) - A teacher with several years of experience.
இடங்கள் தேஹிவல, நுகேகொடை, Kirlapana, வெல்லவத்தை, Mt. Lavinia