ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to சா/த உ/த

Sashika S (பெண்) - A degree holder with over 2 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, ரட்மலான

ஆங்கிலம் மொழி - For all grades, Spoken English

English Language Centre - Offering classes for Students school leavers and job seekers.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, தேஹிவல

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 1 - உ/த

M.R.M Rihas (ஆண்) - Qualified graduate male teacher having 7 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Krishani Kumarasinghe (பெண்) - An experienced teacher of English Literature for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - ஹிவல

Asfa (பெண்) - BA in English Language and Literature.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த

We teach our students through past papers and use methods that help the student to fully understand problem topics.
இடங்கள்: தேஹிவல

பயிற்சி வகுப்புக்களை - தேஹிவல

Nikita (பெண்) - Qualified Teacher and Psychologist. Over 10 years experience. Specialize in weak students to bring them up to standard.
இடங்கள்: தேஹிவல

கணிதம், விஞ்ஞானம், பௌதீகவியல் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம் தரம் 6 to உ/த

Joy Varatharaajah (பெண்) - BEng(Hons) Electronic Engineering , AMIESL, Dipl BCS (UK), Grad.Dip (Electronic Comp & telecommunication).
இடங்கள்: தேஹிவல

Teacher - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Syllabi from 6 to சா/த

Arumairathnam Sinnaiah (ஆண்) - Diploma in English [OUSL], BA Graduate English Language teaching.
இடங்கள்: கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Teacher - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Syllabi from 6 to சா/த
ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் - கடவத்த, கண்டி, கொழும்பு, நுகேகொடை

Be a fluent natural Speaker, Easy charges, 100% guaranteed results, 100% Spoken, 100% Practical.
இடங்கள்: கடவத்த, கண்டி, கொழும்பு, நுகேகொடை

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், இலக்கியம் classes

Mrs. Fernando (பெண்) - Graduate of University of Kelaniya [B.A], TEFL qualified, DELF.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல

English For All

நிறுவனம்: St. Michaels Academy - Tutor with World Wide Recognized Qualifications in Spoken/Written English conducts lessons in தேஹிவல, ,கொழும்பு

English language and General English

ஆசிரியர்: Farwin Mansoor (பெண்‍) - Qualified English teacher who has experience teaching for past 9 years.
இடங்கள் Dehiwela

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்