உ/த பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Gayan Duminda (ஆண்)
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 7 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​1​4​6​9​3​3​4
விபேர் :
0​7​1​1​4​6​9​3​3​4
வாட்ஸாப்ப் :
0​7​1​1​4​6​9​3​3​4
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I am a Physiotherapy graduate from Faculty of Medicine, University of Colombo. Printed notes for every units will be provided. Past papers from 1980 to 2022 will be discussed with model papers also. Special attention will be there for weak students. I have guided many students to their best results through this time by conducting both theory and revision classes. I am teaching Physics for AL students since 7 years.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Advanced Level Physics (GCE AL / Edexcel / Cambridge)
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
No 52, Isipathanarama road, மஹரகம


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
அதுருகிரிய

உள் கோட்டை

கடுபெத்த

கடுவெல

களுபோவில

கஹதுடுவா

கெஸ்பேவ

கொட்டிகாவத்த

கொடகம

கொட்டாவை

கொலன்னாவ

கொழும்பு 03

கொழும்பு 04

கொழும்பு 05

கொழும்பு 06

கொழும்பு 07

கொழும்பு 08

கொழும்பு 09

கொழும்பு 10

கொழும்பு 11

கொழும்பு 12

கொழும்பு 13

கொழும்பு 14

கொழும்பு 15

கொஸ்வத்த

கொஹுவல

தேஹிவல

பத்தரமுல்ல

பிட கோட்டே

பிலியந்தலை

பெல்லன்வில

பொகுந்தர

பொரலஸ்கமுவ

மஹரகம

மொரட்டுவ

ரட்மலான

ராஜகிரிய

ஹோகன்தர

ஹோமாகம

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English