ஆங்கிலம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தமிழ் வகுப்புக்களை

Dharshanan (ஆண்) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆரம்ப வகுப்புகள் முதல் சாதாரண தர வகுப்புகள் - கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் தேசிய பாடத்திட்டம்

Kritheka Vigneshwaran (ஆண்) - Experienced in online tutoring


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை தரம் 1-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம்

Vasundera Muhunthan (பெண்) - A/L completed and going to start degree


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry