3-8 வகுப்புகளில் உள்ள லைசியம் மாணவர்களின் இரண்டாம் செமஸ்டர் தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன

Poorni Perera (பெண்) - Completed Ordinary level and currently studying for Alevels. Past Lyceum Student


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
3-8 வகுப்புகளில் உள்ள லைசியம் மாணவர்களின் இரண்டாம் செமஸ்டர் தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன
ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை

Dilini Udakumbura (பெண்) - Working as a teacher since 2013


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை
தனியார் பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்

Judy Rajarathna (பெண்) - B.A in English (University of J'pura), Reading for Bsc. (Hnr) in Psychology, Dip. in Primary Education, Dip. in Early childhood


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்
கல்வி பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 - உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்செல்

Chamika Gamage (பெண்) - Diploma in Primary Teacher Education, BSc (Hons) English Studies [SITC Campus]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கல்வி பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 - உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்செல்
ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், ENV, கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (பெண்) - Teacher at Cambridge School of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயிரியல் / இரசாயனவியல் / விஞ்ஞானம் - உள்ளூர் / எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ்

Neluu N (பெண்) - Teaching in a well-recognized International school in Sri Lanka and working as a visiting lecturer for private universities


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் / Home visits

Kaushalya Wickramaratne (பெண்) - TKT qualified, AMI qualified, MSc in Service Management - U O C


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala / English Medium


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்

Nishadhi Kamburugamuwa (பெண்) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி

A qualified and experienced Teacher (experience at a renowned International School in Colombo)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி
கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் உயிரியல் O/L, A/L மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் ஐந்து தரம் 1-8

Dineth Patabendi (ஆண்) - A 23 year old student studying at an university abroad


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பௌதீகவியல், விஞ்ஞானம் மற்றும் IT வகுப்புக்களை - ஒன்லைன்

Neshaa Perera (பெண்) - Currently an undergraduate in University of Kelaniya - BSc (Honours) in MIT


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்

Athsala Pathirana (பெண்) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry