சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை தரம் 1 to 11 மாணவர்கள் ஐந்து

Subhashini Ranasinghe (பெண்) - Qualified government school teacher.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

Sipil Higher Education Institute

Sipil Higher Education Institute, Rawathawatta, மொரட்டுவ

சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை ஆராம்பப் மாணவர்கள் ஐந்து - Cambridge / உள்ளூர்

Kaushalya Ganege (பெண்) - Currently working as a teacher.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை (1-8)

Nisha Perera (பெண்) - 6 years teaching experience, Teacher of a reputed international school.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, மொரட்டுவ, ரட்மலான

சிங்களத்தில் & இலக்கியம் (Grade 3 to O/L)

ஆசிரியர்: Ruwan Liyanage (ஆண்‍) - Attorney-At-Law, LLB(Hons), over 5 years experience.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்