சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

விஞ்ஞானம் Tuition - Grade 1 to O/L - Local Syllabus Sinhala medium

Dilki Rathnayake (பெண்) - Undergraduate of Faculty of Science [University of Ruhuna].
இடங்கள்: கொட்டாவை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்