ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் மொழி வகுப்புக்களை

Web Paatashaalaa - Tutor has been tutoring for the examinations of GCE A/L, ACCA (Eng), AIB (Eng) and RIA (Canada) and have produced excellent results.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் மொழி வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - கணிதம், ENV, வர்த்தகக் கல்வி, ஆங்கிலம்

Randima Hashangi (பெண்) - B Sc in Business Management Special Degree, Diploma in English for professionals.
இடங்கள்: பிலியந்தலை, மஹரகம

IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
ஆங்கிலம் பயிற்சி - தரம் 9 / 10 / 11 மற்றும் உ/த

Chiran (ஆண்) - BA in English (University of North Texas, USA), MBA (Aldersgate University College)
இடங்கள்: அத்திடிய, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

ஆங்கிலம் - Grade 1 to 13, ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் / written ஆங்கிலம் Exams IWMS

Maheshi Primali Kapuge (பெண்) - BA Degree holder, Advanced Dip In English, National Dip In Teaching, Dip in Counselling and Psychology.
இடங்கள்: கல்கிசை, பிலியந்தலை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்