தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - ICT

Ishan Nawarathna (ஆண்) - A Degree and a Diploma holder.
இடங்கள்: பண்டாரவளை, வெலிமடை

ICT classes for A/L and O/L

ஆசிரியர்: Nirosh P. Sumanasekara (ஆண்‍) - BSc(IT) / BIT.
Visits: பண்டாரவளை, பலாங்கொடை, இலங்கை சனநாயக