கற்றலுடன் ஓய்வெடுங்கள்

Fatimah Samsudeen [FNS] (பெண்) - 2 வயது முதலான மாணவர்களுடன் ஆன்லைனில் மற்றும் நேரில் பணிபுரிந்த 7 ஆண்டுகள் மற்றும் 3 மாத


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கற்றலுடன் ஓய்வெடுங்கள்
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், இஸ்லாம் அராபிய மொழி

Mackiya Shanas (பெண்) - A young qualified teacher, AMI Montessori course


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், இஸ்லாம் அராபிய மொழி
Insight Zoom பள்ளி - தரம் 1 to 11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

நிறுவனம்: Insight Zoom School - Grade 1 to 11, English Medium, All Subjects


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Insight Zoom பள்ளி - தரம் 1 to 11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
ஆராம்பப் மாணவர்கள் ஐந்து வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில், அராபிய மொழி

Fazna Hussain (பெண்) - Diploma in Primary School Teaching (Lyceum), Has been teaching for primary students in a school which is based in UK via online


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry