ஆங்கிலம் for Everyone

Don Anton Indika (ஆண்) - Qualified from University of Cambridge to teach English


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் for Everyone
கேம்பிரிட்ஜ் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Classes conducted by a teacher with over 20 years in the field of education. A registered teacher at British Council. Holds a Masters in Education


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
Focus Academy International - கந்தானை

நிறுவனம்: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Focus Academy International - கந்தானை
Times Campus - நுகேகொடை

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Times Campus - நுகேகொடை
ஆங்கிலம், டிகேடி, சொற்பொழிவு, ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், டிகேடி, சொற்பொழிவு, ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்புகள்
லெக்சிகார்ப் ஆங்கில மொழி அகாடமி

நிறுவனம்: Lexicorp English Language Academy - Classes conducted by Mahesh Indrajith [BA in TESOL (Coventry UK), DAE (Colombo), TKT Cambridge, Lecturer at Aquinas]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லெக்சிகார்ப் ஆங்கில மொழி அகாடமி
கேம்பிரிட்ஜ் TKT

Raiza Refai (பெண்) - A CELTA Certified trainer with more than 10 years of experience in teaching abroad and locally


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Teaching Knowledge Test

நிறுவனம்: Cambridge English Academy - Trained for all Cambridge examinations offered by Cambridge University


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Farwin Zameer (பெண்) - Has worked in international schools and has available of 12 years experience in teaching both local and London syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கண்டி IELTS College

நிறுவனம்: Kandy IELTS College - The top most quality education of IELTS for those who plan to pursue higher studies, apply for skilled migration, permanent residence


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கண்டி IELTS College
கேம்பிரிட்ஜ் தேர்வுகளுக்கான ஆங்கில வகுப்புகள்

Telana Hysinth (பெண்) - A UK-based Sri Lankan working as a teacher in a UK school and teaching secondary students


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Rainbow Institute of Communication and English - கொழும்பு

Rainbow Institute offers Cambridge International ESOL courses. Learners will be assigned to the level best suited for them after an assessment test


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Rainbow Institute of Communication and English - கொழும்பு
ஆங்கிலம் பயிற்சி மாணவர்கள் தரம் 4 - GCE உ/த, Cambridge GCE, FCE, IELTS & Law Entrance

Amal Perera (ஆண்) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 18 years of teaching experience, Undergraduate (AAL)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Cambridge School of English - நேகோம்போ

நிறுவனம்: Cambridge School of English - An established popular language school in Negombo providing English language courses and teacher training programmes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Cambridge School of English - நேகோம்போ
Edify International - களனி

நிறுவனம்: Edify International - Edify is one of the leading educational institutions in Sri Lanka for English, IELTS Training, and Foreign Language Learning


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Edify International - களனி

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry