සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

ඉතිහාසය (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්) ඔන්ලයින්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Sewwandi Gunawardhana (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  MPhil. in Archaeology (pending)
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​8​0​1​5​3​9​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉතිහාසය (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්) ඔන්ලයින් si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Qualifications are as below;
  • PGDip. and MSc. in Archaeology (Post Graduate Institute of Archaeology, University of Kelaniya) and MPhil. in Archaeology
  • Over 20 years of experience in teaching in a school and a leading University of Sri Lanka
Contact / WhatsApp 0718015397
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
I conduct History classes (small group or individual) ONLINE for Grade 10 and other grades depending on request. Classes are conducted in both English and Sinhala Medium

***Grade 10 English Medium group class is held every Tuesday at 3.30pm

***Individual classes at your convenience
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Sewwandi Gunawardhana ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry