ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை

Dilini Udakumbura (பெண்) - Working as a teacher since 2013


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் / Home visits

Kaushalya Wickramaratne (பெண்) - TKT qualified, AMI qualified, MSc in Service Management - U O C


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், ENV, கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (பெண்) - Teacher at Cambridge School of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆரம்ப வகுப்புகள் முதல் சாதாரண தர வகுப்புகள் - கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் தேசிய பாடத்திட்டம்

Kritheka Vigneshwaran (ஆண்) - Experienced in online tutoring


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - கணிதம், ஆங்கிலம், ENV

Amali Fernando (பெண்) - Maths, English and ENV classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - கணிதம், ஆங்கிலம், ENV
கணிதம், சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் art வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Institute of IZOID - Online classes conducted by qualified teachers


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம், சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் art வகுப்புக்களை
விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை தரம் 1-8

Udara Fernando (பெண்) - Undergraduate Biomedical Science degree, Attended Lyceum International School and did Cambridge O’levels and A’Levels


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry