வரலாறு தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் குடியுரிமைக் கல்வி Education ஆங்கிலம் அரசியல் விஞ்ஞானம்

Sithumini Ekanayake (பெண்) - B.A. (University of Sri Jayawardenapura), TKT Cambridge, Diploma in English, International School Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் குடியுரிமைக் கல்வி Education ஆங்கிலம் அரசியல் விஞ்ஞானம்
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் / Home visits

Kaushalya Wickramaratne (பெண்) - TKT qualified, AMI qualified, MSc in Service Management - U O C


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

நிறுவனம்: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப
சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் வரலாறு தரம் 1 - 11

Vijitha Nawarathne (ஆண்) - Currently a director of education and former teacher of social studies and Sinhala language, over 30 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Insight Zoom பள்ளி - தரம் 1 to 11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

நிறுவனம்: Insight Zoom School - Grade 1 to 11, English Medium, All Subjects


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Insight Zoom பள்ளி - தரம் 1 to 11 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
வகுப்புக்களை ஐந்து கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Conducting classes - English, ICT, History, Maths, Islam, Elocution, TKT


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வகுப்புக்களை ஐந்து கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry