Physics Maths
கணக்கியல், வணிக மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை

Kasun Suranga (ஆண்) - BBA (Business economics) sp, BSc (applied accounting), Chartered accountancy finalist.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம