இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Asanga De Alwis (ஆண்) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்
Cambridge / Edexcel உ/த சா/த வகுப்புக்களை - கணிதம் மற்றும் இரசாயனவியல்

Gihan Hettiarachchi (ஆண்) - First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa, CFA and CIMA complete, Experienced tutor since 2012.

Cambridge / Edexcel உ/த சா/த வகுப்புக்களை - கணிதம் மற்றும் இரசாயனவியல்
இரசாயனவியல் பயிற்சி

Anura Wanninayaka (ஆண்) - Graduate teacher. Obtained Bachelor degree in science and Masters in industrial Chemistry, Working at an international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட

இரசாயனவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்பு

N Perera (பெண்) - BSc (Hons), PGDE, MSc in Chemistry, Teacher of a leading International School, 10+ years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

இரசாயனவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்பு
உ/த இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச மாணவர்கள் ஐந்து

Saman Kotigala (ஆண்) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டிகாவத்த, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மாலபே, முல்லேரியா

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்

Reginald Dissanayake (ஆண்) - Over 30 years of experience since 1988.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, ரட்மலான, ராகமை, வாட்டல, ஹுனுபிட்டி

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - Edexcel மற்றும் CIE இரசாயனவியல்

Nandana Jayasekara (ஆண்) - B.Sc, More than 15 years local and foreign teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, மாலபே

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

இரசாயனவியல் - Edexcel மற்றும் Cambridge

ஆசிரியர்: Dhanushka Kumara (ஆண்‍) - BSc, MSc, worked in Lyceum International School and Bond International School.
Visits: ,கொழும்பு, கம்பஹ

லண்டன் உ/த மற்றும் சா/த - உயிரியல் இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

ஆசிரியர்: Milroy Cooray (ஆண்‍) - B.Sc. Honours, M.Sc., MBA, Teaching experience in reputed international schools.
Visits: ,கொழும்பு, கம்பஹ

விஞ்ஞானம், உயிரியல் மற்றும் இரசாயனவியல் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

Nikeshala Tharuni Basnayake (பெண்) - A recent University Graduate, BSc in Food Science and Technology from the University of California,.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல,

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nilmini Fernando (பெண்) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல் - லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel / Cambridge

Aushadi Kalubowila (பெண்) - B.Sc. Chemistry (Sp), Institute of Chemistry Ceylon.
இடங்கள்: கொழும்பு 07, கொழும்பு 08, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல் - லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel / Cambridge
கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை
Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

ஆசிரியர்: Prasanna Samarawickrama (ஆண்‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of ,கொழும்பு)

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்