பௌதீகவியல். கணிதம். இரசாயனவியல் - Edexcel / Cambridge உ/த, சா/த

Janitha Abhayaratna (ஆண்) - Physics (Special) University of Sri Jayawardenapura, Special in IT in SLIIT, Have  experience in teaching in Italy and Germany.

பௌதீகவியல். கணிதம். இரசாயனவியல் - Edexcel / Cambridge உ/த, சா/த
விஞ்ஞானம், கணிதம் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம்) தரம் 6 to 11

Buddhi Rathnayake (ஆண்) - Over 5 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ராஜகிரிய

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை - லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த Edexcel மற்றும் Cambridge

Susantha Wedage (ஆண்) - 25 years experience, Graduated in chemistry [USJP], Former Assistant lecturer [Dept of chemistry, USJP & Kalaniya].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கல்கிசை

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Asanga De Alwis (ஆண்) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்
இரசாயனவியல் பயிற்சி

Anura Wanninayaka (ஆண்) - Graduate teacher. Obtained Bachelor degree in science and Masters in industrial Chemistry, Working at an international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட

இரசாயனவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்பு

N Perera (பெண்) - BSc (Hons), PGDE, MSc in Chemistry, Teacher of a leading International School, 10+ years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

இரசாயனவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்பு
உ/த இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச மாணவர்கள் ஐந்து

Saman Kotigala (ஆண்) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டிகாவத்த, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மாலபே, முல்லேரியா

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்

Reginald Dissanayake (ஆண்) - Over 30 years of experience since 1988.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, ரட்மலான, ராகமை, வாட்டல, ஹுனுபிட்டி

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - Edexcel மற்றும் CIE இரசாயனவியல்

Nandana Jayasekara (ஆண்) - B.Sc, More than 15 years local and foreign teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, மாலபே

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

இரசாயனவியல் - Edexcel மற்றும் Cambridge

ஆசிரியர்: Dhanushka Kumara (ஆண்‍) - BSc, MSc, worked in Lyceum International School and Bond International School.
Visits: ,கொழும்பு, கம்பஹ

லண்டன் உ/த மற்றும் சா/த - உயிரியல் இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

ஆசிரியர்: Milroy Cooray (ஆண்‍) - B.Sc. Honours, M.Sc., MBA, Teaching experience in reputed international schools.
Visits: ,கொழும்பு, கம்பஹ

விஞ்ஞானம், உயிரியல் மற்றும் இரசாயனவியல் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

Nikeshala Tharuni Basnayake (பெண்) - A recent University Graduate, BSc in Food Science and Technology from the University of California,.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல,

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nilmini Fernando (பெண்) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல் - லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel / Cambridge

Aushadi Kalubowila (பெண்) - B.Sc. Chemistry (Sp), Institute of Chemistry Ceylon.
இடங்கள்: கொழும்பு 07, கொழும்பு 08, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல் - லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel / Cambridge