SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Asanka Pramuditha (ஆண்) - Undergraduate (FOT) - USJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, நிட்டம்புவ, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம

SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல்
உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Thilina Supun Piyatissa (ஆண்) - BSc [USJP], PG Degree [Reading - USJP].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, வாத்துவை, ஹொரன, ஹோமாகம

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்
தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Sachithra Jeewani (பெண்) - BSc (USJP), PGDE.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மஹரகம

தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 Advertise Here